Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lagförslag om nationell läkemedelslista innan årsskiftet

Publicerad: 25 april 2017, 13:26

Morgan Eklund, politisk sakkunnig vid socialdepartementet, berättade om planerna för läkemedelslistan på Vitalis.

Foto: Jens Krey

Regeringen hoppas hinna med att lägga en proposition om den efterlängtade nationella läkemedelslistan under 2017. Men det kommer inte att vara ett perfekt förslag.


Ämnen i artikeln:

Vitalis

Karin Båtelsson, förste vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarna, konstaterade på Vitalis att den nationella läkemedelslistan skulle medföra stora förbättringspotentialer. När den väl blir verklighet.

Hon presenterade sedan den person hon beskrev som ”ganska så ansvarig” för att det skulle bli så, Morgan Eklund, politisk sakkunnig vid socialdepartementet. Han var snabb med att svara att listan faktiskt skulle bli verklighet.

– Så snart som möjligt, men det tar tid att göra saker ordentligt.

Mer specifikt innebar det att regeringen har som förhoppning att lämna en lagrådsremiss och en proposition innan nyår, förklarade han. Morgan Eklund poängterade att det inte var ett absolut löfte och att riksdagsbehandlingen kunde hamna först 2018.

Remisstiden för den nationella läkemedelslistan gick ut för några veckor sedan och som Dagens Medicin tidigare rapporterat var Datainspektionen, DI, kritisk i sitt remissvar och poängterade att regeringens förslag inte rimmade med EU:s kommande dataskyddsförordning.

Morgan Eklund tog upp DI:s kritik och sade med viss självkritik att regeringen kommer att se över ett antal av de synpunkter som kommit in via remissinstanserna. Ibland för att ändra i förslaget, ibland för att förtydliga eller bättre förklara varför vissa funktioner inte kommer att vara möjliga. Parallellt med remissbehandlingen pågår det även på socialdepartementet en översyn av hur Sveriges andra lagar påverkas av EU:s kommande dataskyddsförordning, sade Morgan Eklund. Han berättade också att det förslag som kommer innan nyår långt ifrån är slutgiltigt.

– Vi kommer inte att få ett perfekt register från dag ett.

Rekvisitionsläkemedel kommer exempelvis inte att finnas med i den första versionen av läkemedelslistan. Enligt Morgan Eklund då det i dagsläget inte är möjligt att göra på ett kvalitetssäkert sätt.

Uppgifterna i den nationella läkemedelslistan är tänkta att bevaras i fem år och de kommer att kunna gå att spärras av patienten. Vid nödsituationer kommer vården kunna kringgå spärren och det är även tänkt att finnas en funktion som, trots en eventuell spärr, visar om patienten har ett narkotiskt läkemedel förskrivet, men inte vilket.

– Tanken är att undvika missbruk, sade Morgon Eklund.

E-hälsomyndigheten ska även genomföra en förstudie av den nationella läkemedelslistan och bland annat titta på områden som den eventuella dubbeldokumentation som uppstår när ett läkemedel måste journalföras i såväl patientjournalen som i den nationella läkemedelslistan.

Relaterat material

DI säger nej till nationell läkemedelslista

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

Vitalis

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev