Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lägre läkemedelskostnad när privatläkarna betalar

Publicerad: 22 augusti 2006, 12:14

När privatläkarna fick ta kostnaderna för sin läkemedelsförskrivning började de snabbt skriva ut billigare preparat. Det visar en granskning från Västra Götalandsregionen.


- De privata vårdgivare som vi tecknat läkemedelsavtal med, som inneburit att de får ta ett ökat ekonomiskt ansvar för sin förskrivning, har hamnat väl i nivå med regionens egna vårdcentraler. De har sänkt sina kostnader och har en ökad följsamhet till de rekommendationer som finns, säger Astrid Brauer, controller för läkemedelsfrågor i Västra Götalandsregionen.

Den senaste statistiken från Västra Götalandsregionen visar att privatläkarnas förskrivning i genomsnitt är cirka 12 procent dyrare än de offentliganställda läkarnas, vilket motsvarar 46 öre per dygnsdos. Den skillnaden leder till en årlig extrakostnad på 50 miljoner kronor. Det är detta som regionen vill komma åt genom att låta privatläkarna vara med och bära kostnaderna för sin dyrare förskrivning. Systemet har införts successivt sedan slutet av 2005.

Privatläkarna kritiska till avtalen  Trots att de nya avtalen alltså snabbt minskat kostnadsgapet mellan privat och offentligt anställda förskrivare är privatläkarna kritiska.  - Det är helt vansinnigt att införa ekonomiska incitament som innebär att privatläkare ska få stå för en kostnad som är helt omöjlig att budgetera. Det skulle kunna leda till att jag tvingas sparka en sjuksköterska om jag får en patient som behöver dyra preparat, säger Charlotte Barouma, ordförande i Göteborgs privatläkarförening och husläkare vid Wästerläkarna i Göteborg.

De nya läkemedelsavtalen har hittills tecknats med sju privata läkarmottagningar, med mellan en och fyra allmänläkare vardera. Avtalen syftar till att öka de privata vårdgivarnas följsamhet till läkemedelskommittéernas rekommendationer. Avtalen innebär att privatläkarna får betala delar av kostnaderna för förskrivning som överstiger en viss summa.

Regionen räknar fram hur mycket den privata vårdgivarens förskrivning bör kosta om denna skulle ha samma förskrivningsmönster som regionens egna vårdcentraler. Om kostnaden för läkemedlen hamnar över den framräknade summan så delar den privata vårdgivaren och regionen på kostnaderna.

Vill ha tätare uppföljningar  Charlotte Barouma anser att regionen i stället för läkemedelsavtal borde satsa på att två gånger per år informera de privata vårdgivarna om hur deras förskrivning ser ut.   - Om man kopplar det till fortbildning i läkemedelsfrågor så skulle det vara mycket bättre än denna repressiva reglering. Att privatläkarna ligger högre tror jag beror delvis på att patienter som inte får det läkemedel de vill ha av sin distriktsläkare vänder sig till en privatläkare, säger hon.

Hur kan det komma sig att privatläkarnas förskrivningsmönster ändrats så snabbt?  - Det visar att ekonomiska incitament är väldigt starka. Men det säger inget om ifall det här är bra för patienten.  Har det blivit sämre för patienterna?  - Generellt tror jag inte att det blivit det. Men jag vet att det finns sådana fall.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News