Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lågt blodsockermål gav fler dödsfall i diabetesstudie

Publicerad: 7 februari 2008, 10:29

Intensiv blodsockersänkning hos typ 2-diabetiker har lett till ett ökat antal dödsfall i den amerikanska Accord-studien, som nu delvis avbryts. Resultaten kommer sannolikt att få betydelse för kommande svenska diabetesriktlinjer.


Det är National Heart Lung and Blood Institute, som sorterar under amerikanska myndigheten National Institutes of Health, som nu uppger att Accord-studien delvis avbryts.

I undersökningen ingår 10 251 äldre typ 2-diabetiker med hjärtkärlsjukdom eller andra riskfaktorer. Studien är randomiserad och designad för att studera fördelarna med intensiv blodsockersänkning, ned till ett långtidsblodsocker, HbA1c under 6 procent, jämfört med en mer konventionell sänkning. I Sverige räknas HbA1c något annorlunda, så att detta motsvarar ett "svenskt HbA1c" på drygt 5 procent.

Flera olika behandlingar användes för att kontrollera blodsockret: metformin, glitazoner, insulin och sulfonureider.

Målet var att se hur diabetikernas risk för hjärtinfarkt, stroke och död i hjärtkärlsjukdom bäst kan minskas.

Nu uppges att 257 personer i gruppen som fått intensiv blodsockersänkning har avlidit, jämfört med 203 i gruppen som hade ett högre målvärde för HbA1c, 7-8 procent – motsvarande 6-7 procent enligt det svenska sättet att mäta. Detta innebär 20 procent högre risk att avlida i gruppen som fick intensiv blodsockersänkning, jämfört med den andra gruppen. Risken att dö var enligt forskarna dock mindre än normalt bland typ 2-diabetiker i befolkningen.

- Det här är en väldigt viktig observation, och något vi kommer att väga in i arbetet med Socialstyrelsens kommande riktlinjer för diabetesvården, säger Christian Berne, professor i medicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och medicinskt sakkunnig i arbetet med riktlinjerna.

Vad den ökade risken att dö beror på kan forskarna inte svara på. De har inte funnit några bevis för att det skulle bero på något av de använda läkemedlen. Inte heller kan den ökade dödligheten kopplas till attacker av lågt blodsocker, hypoglykemi, även om sådana inträffade oftare i gruppen.

De preliminära analyserna visar att risken för icke-dödliga hjärtinfarkter var lägre bland patienterna som fick intensiv blodsockersänkning, men om en hjärtinfarkt inträffade var det större risk att den var dödlig i denna grupp.

Enligt Läkemedelsverkets gällande rekommendation ska man sträva efter ett målvärde under 6 procent - motsvarande ungefär 7 amerikanska procent - eller om möjligt mot en normalisering av HbA1c.

- Men då gäller det nyupptäckta patienter. Det är viktigt att komma ihåg att Accord-studien gäller patienter med en rejäl riskbörda – resultatet kan inte överföras på nyupptäckta och yngre patienter utan komplikationer, säger Christian Berne.

Han poängterar också att studien inte heller ger något argument mot att sträva mot låga HbA1c-värden hos typ 1-diabetiker.

I Accord-studien har deltagarnas blodtryck och blodfetter också behandlats. Intensiv blodtryckssänkning jämförs med mindre intensiv sådan, liksom blodfettsbehandling med en fibrat och en statin, jämfört med bara en statin.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev