söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare föreslår vårdval för apoteken

Publicerad: 6 april 2014, 08:00

Apoteken bör börja lista kunder på samma sätt som vårdcentralerna. Den modellen föreslår läkaren Daniel Carlzon som ett sätt att förbättra lagerhållning och servicen på apoteken.


Apotekens intäkter på läkemedel utgörs av handelsmarginalen på de läkemedel som de säljer. Daniel Carlzon, läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT- och medicinteknik, anser att den konstruktionen gör att apotek främst blir en distributionskanal mellan läkemedelsföretag och patienter.

Han har en idé om en annan modell som han tror skulle förbättra servicen på apotek och även bättre ta tillvara den kompetens som farmaceuter har.

– I dag har apoteken sin förtjänst på handelsmarginalen. Det ger inte incitament för att ge bättre service eller möjlighet att hålla rätt läkemedel i lager, säger Daniel Carlzon.

I stället skulle ersättning kunna baseras på hur många patienter som har listat sig på apoteket och deras läkemedelsbehov, föreslår han.

Ett återkommande problem sedan omregleringen är att många patienter inte kan hämta ut sina läkemedel lika ofta på apoteken längre då lagerhållningen på många håll har försämrats.

– Om patienter listade sig på apotek skulle apoteken få det lättare att hålla rätt läkemedel i lager då de skulle lära känna sina kunder bättre.

Han tror också att det skulle leda till ett större intresse för apoteken att konkurrera med tjänster och god rådgivning där den kunskap som farmaceuter har skulle komma till användning.

Daniel Carlzon påpekar att ett av regeringens mål med omregleringen var att få en bättre service till patienter och han anser att genom att ändra ersättningsmodellen skulle det kunna uppnås.

Fast både före och efter omregleringen har apotek generellt sett fått mycket höga betyg från kunder. Varför tycker du att det är viktigt att öka servicen?

– Apoteken har högt förtroende, men jag har inte sett att de någonstans fått bättre resultat i förtroendeenkäter efter än före omregleringen, trots större tillgång på apotek. Det beror nog inte på en negativ inställning till apoteksreformen utan det handlar om att man inte får tag på sina läkemedel och att förväntningarna på en marknad är högre än på ett monopol och då får man leva upp till de förväntingarna.

Du presenterade idén på Apoteksmarknadsdagen nyligen. Vad fick du för respons?

– Jag fick ganska väntad respons. Många i publiken representerade olika apotekskedjor och de hade en viss kritik utifrån sina egna perspektiv. De anser att det vore bättre om apotek hade en större förhandlingsrätt. Men i efterhand har jag fått feedback att det är intressanta tankar och att man bör se över ersättningen till apotek och då inte bara fokusera på handelsmarginalen.

Hur går du vidare med idén?

– Jag har presenterat den i rådet för läkemedel, IT- och medicinteknik och vi och vi har påbörjat arbetet med att ta fram ett konkret förslag.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev