Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare fortsätter vägra Pascal

Publicerad: 27 september 2013, 14:36

Foto: Jens Krey

Trots löften om ständiga förbättringar fortsätter Pascal att gäcka vårdpersonalen och äventyra patienternas säkerhet, enligt en omfattande riskanalys från Landstinget i Jönköpings län.


Ända sedan förskrivningsstödet Pascal lanserades i juni förra året har kritiken varit skoningslös. Flera landsting lex Maria-anmälde tidigt systemet som av somliga kom att kallas ”djävulens verktyg”.  I januari i år upplevde läkare och medicinskt ansvariga sjuksköterskor vid Landstinget i Jönköpings län så pass stora problem med Pascal att landstinget inte längre kunde garantera säkerheten för dospatienterna. Då fick det vara nog, tyckte den lokala läkemedelskommittén, som började avråda läkare från att lägga in nya patienter i Pascal och dostjänsten Apodos.

Flera månader har gått sedan dess, men rekommendationen kvarstår.

– Det finns inte någon annan rekommendation som vi har gett som följs så noga som den här. Det speglar den bedömning som läkarna gör av patientsäkerhetsriskerna, säger Sören Hansen, överläkare och ordförande i läkemedelskommittén i Landstinget i Jönköpings län, och ansvarig för den riskanalys som i dagarna skickades till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.

Faktumet att landstinget skickade riskanalysen till tre olika vårdmyndigheter går helt i linje med en av analysens slutsatser – att det saknas en självklar, nationell aktör som kvalitetssäkrar och tar ett övergripande ansvar för hela dosläkemedelsprocessen.

– Jag har svårt att se hur det skulle lösas eftersom det är en informationskedja där flera aktörer ingår, som Apotekens Service AB, respektive dosapotek och vården. Jag vet inte hur det skulle fungera, i dag på en omreglerad apoteksmarknad, att någon enskild aktör blir ansvarig för alla system, säger Karina Tellinger, strateg för läkemedelsstöd på Center för e-hälsa i samverkan, som inte har läst riskanalysen än.

”Behovet av en central tillsyn är akut”, står det också i analysen.

– Det håller jag med om. Det vore bra om någon fick uppdraget att stå för tillsynen av hela kedjan, sammanhållet. Jag tycker också att det finns signaler om att det kommer att hända. Jag upplever att Läkemedelsverket och Socialstyrelsen samverkar mer med varandra i detta, säger Karina Tellinger.

Mycket av kritiken i analysen bygger på hur själva webbapplikationen Pascal fungerar, eller inte fungerar. Som läkare drabbas Sören Hansen av ”det här eländet” då och då. Han syftar bland annat på att det nästan aldrig går att komma in i Pascal på första försöket, och att det skapar stress.

– Jag känner inte att man förstår problemen ordentligt, framför allt inte Inera som inte verkar förstå att Pascal fortfarande har omfattande problem, säger han.

Men enligt Karina Tellinger är Center för e-hälsa i samverkan, Cehis, och utförarbolaget Inera väl bekanta med att Pascal fortfarande dras med problem.

– Vi är helt medvetna om att det finns mycket förbättringsbehov i applikationen. Vi jobbar så mycket vi kan både i samverkan med övriga aktörer och själva. Vi kan inte alltid gå fram så fort som vi vill då vi ibland måste vänta in att de andra, typ Apotekens Service, gör förändringar på sitt håll, säger hon.

En dåligt konstruerad applikation och ansvarsfrågan är bara två av många risker som analysgruppen lyfter fram. Att Pascal fortfarande inte är integrerat med landstingets journalsystem Cosmic lyfts fram som en annan, minst lika beklämmande risk. Förskrivningar följer inte med från ett system till ett annat, vilket skapar dubbeldokumentation när förskrivaren måste ordinera i båda systemen. Det kan leda till att patienten får för hög dos och därmed utsätts för ökad risk för biverkningar och allvarlig skada.

– Det är också ett väldigt väsentligt problem att läkare, inte minst lite äldre överläkare, inte går in i Pascal och ordinerar, säger Sören Hansen.

Tvärtom, att förskrivaren inte dokumenterar i Cosmic, kan ställa till det på sjukhusen. Om inte läkemedlet finns ordinerat där, visas det inte heller i ordinationslistan och kan inte delas ut av sjuksköterskorna om patienten skrivs in på en avdelning.

Enligt analysen har flera försök gjorts för att integrera Cosmic med Pascal, men arbetet har behövt bromsas eftersom den nationella strukturen runt tjänsterna ständigt förändras. Sören Hansen är skeptisk till om en integration över huvud taget kommer att bli verklighet på kort sikt.

– Jag tror inte att det kommer att hända på flera år. Det finns inte någon tid, ork eller pengar att integrera systemen, säger han.

Läkemedelskommitténs rekommendation från i början av året skapade till en början hätsk stämning ute i kommunerna, enligt Sören Hansen. När inga nya patienter läggs in i Pascal ökar trycket på kommunerna som på sikt måste öka sjuksköterskebemanningen.

– En intressant följd av rekommendationen är att antalet patienter med Apodos har minskat från 8 000 till 7 000. Det är inte riktigt poppis i kommunerna. De måste ha personal i närheten av patienten som både kan läsa och förskriva, personal som kan dela ut i dosetter. Men missnöjet minskade dramatiskt när det gick upp för dem hur pass dåligt systemet är, säger Sören Hansen.

Jönköpings läkemedelskommitté är än så länge orubblig i sin ståndpunkt om att inga nya patienter bör registreras i Pascal och Apodos. Men rekommendationen kan ändras om:

– Vi försäkras om att det händer något positivt. Det kan vara att Cosmic och Pascal integreras eller att rutinerna med dubbeldokumentation börjar följas och är säkra, säger han.

Relaterat material

Kommitté avråder från att lägga patienter i Pascal

CHRISTOFFER NILSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev