Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare friades för vård utan tillstånd

Publicerad: 9 december 2003, 12:24

Den läkare som åtalats för att ha tvångsvårdat en kvinna utan särskilt tillstånd för detta, har friats av hovrätten. Socialstyrelsen vill nu att regelverket för åtalsanmälningar ses över.


Det var under sommaren 2000 som överläkaren i psykiatri tvångsvårdade en kvinna i 18 dagar utan att först ha ansökt om tillstånd för detta hos länsrätten.  - Att tvångsvårda en person utan särskilt tillstånd är oacceptabelt ur patientperspektiv, det borde inte förekomma överhuvudtaget, säger   Catarina Andersson Forsman, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning.  Enligt domen i Svea hovrätt var läkaren osäker på om han hade delegation att ansöka om tvångsvård. Rätten utgår dock från att han hade fått delegation från den ansvariga chefsöverläkaren.   Enligt rätten har läkaren "av oaktsamhet i myndighetsutövning åsidosatt vad som gällt för uppgiften". Men domen blir ändå friande eftersom gärningen bedöms som ringa och därmed är straffri.  Målet är ovanligt eftersom Socialstyrelsen har svårt att få domstolarna att pröva de åtalsanmälningar som görs om brister enligt lagen om tvångspsykiatrisk vård, LPT, se även Dagens Medicin nr 20/01. Myndigheten gör årligen mellan tio och tolv åtalsanmälningar av detta slag, men de läggs som regel ner.  Vill ha en översyn av lagen  I detta fall har alltså saken prövats i två instanser. Eftersom tingsrätten i Uppsala var oenig i sin dom överklagades fallet till Svea hovrätt.   - Efter denna dom diskuterar vi på Socialstyrelsen hur vi ska agera fortsättningsvis. Domen visar ju tydligt att regelverket inte fungerar, säger Catarina Andersson Forsman.  Myndigheten överväger därför att skriva till regeringen för att få en översyn av lagen som reglerar kravet på åtalsanmälan vid misstänkt tjänstefel i samband med tvångsvård enligt LPT.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev