Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare kan bli utan övertidsersättning

Publicerad: 15 oktober 2014, 05:00

”Om man menar allvar med att förhandla bort övertiden, måste man också läsa hela avtalet där det framgår att förhandlingen ska vara individuell och kompensera den övertid som förväntas uppstå på ett annat sätt”, säger läkarföreningens Yvonne Dellmark.

Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Karolinskas ledning har beslutat att avtala bort över­tids­ersätt­ningen för vissa anställda. Facket är kritiskt men sjukhuset tror inte att det betyder så mycket för de redan högavlönade läkarna.


”Sjukhusledningen fattade den 28 april 2014 beslut om att samtliga chefer, samt de medarbetare som har en månadslön om 50 000 kronor eller mer, eller har utpräglade specialistbefattningar (inom administration) inte ska ha rätt till kompensation vid övertidsarbete.”

– Självklart tycker vi inte det här är bra! Vi har mycket svårt att se hur det går ihop med sjukhusets ambition att vara en attraktiv arbetsgivare. Det här beslutet uppfattas mycket negativt av våra medlemmar, säger Yvonne Dellmark, ordförande i Karolinska universitetssjukhusets läkarförening.

Hon är även kritisk till att beslutet fattades utan någon diskussion med facket.

Rent praktiskt innebär beslutet att läkare som efter den 1 september i år anställs vid sjukhuset, eller byter tjänst inom det, förväntas avtala bort sin rätt till kompensation för övertidsarbete. De läkare som arbetar övertid ”i syfte att förkorta Karolinskas vårdköer” kommer dock att ersättas med en av ledningen framtagen timersättning. Specialister får 800 kronor i timmen, biträdande överläkare får 900 kronor och överläkare 1 000 kronor.

– Vi har inte medverkat i att ta fram den här extra ersättningen. Vår åsikt är att övertidsersättningen ska vara kvar. Beroende på grundlönen kan den av arbetsgivaren erbjudna nivån innebära både plus och minus för individen, så nivåerna i sig har jag ingen kommentar till, säger Yvonne Dellmark.

Beslutet gör att sjukhusets läkare riskerar att splittras upp i ett ”elitlag” och ett ”farmarlag” beroende på när man anställts, som en anonym läkare uttrycker det. Och enligt Yvonne Dellmark kan det även få andra konsekvenser.

– Det innebär att det inte säkert blir positivt att få högre kompetens eller byta tjänst. Det är klart att vi undrar vad sjukhusledningen håller på med?

Sjukhusets HR-direktör Lena Freijd har dock inte tid att svara på den frågan utan Dagens Medicin hänvisas i stället till presschef Klas Östman. Han förklarar att det visserligen finns en ekonomisk aspekt bakom beslutet men att den primära anledningen är att ledningen nu vill att samma regler ska gälla över hela sjukhuset då det tidigare har sett olika ut på olika divisioner.

Hur påverkar det här er attraktivitet som arbetsgivare?

– Det kan ju inte ses som en förbättring för den enskilde, men jag tror inte att det har så stor betydelse för de högt avlönade och högt kvalificerade individer som det här kommer att gälla, säger Klas Östman.

Beslutet gäller inte bara dem som nyanställs utan även dem som byter tjänst, vilka signaler skickar det?

– Det finns ju delar i detta som inte är idealiska. Det finns få beslut som inte innebär några problem.

Enligt det PM som Dagens Medicin har tagit del av framgår det att en liknande lösning är tänkt att gälla hela Stockholms läns landsting. Det är dock inget som Yvonne Dellmark har sett några signaler på än.

– Inte ännu. Det är klart att vi har diskuterat det här i Stockholms läkarförening, men än så länge går Karolinska ut först och underlaget för beslutet tycker vi är tveksamt.

Fotnot: Ersättning vid jour och beredskap påverkas inte av beslutet.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev