Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare kräver att löftet om cancerplan uppfylls

Publicerad: 1 november 2006, 11:12

I valrörelsen lovade alliansen att en borgerlig regering "omedelbart" skulle ta fram en nationell cancerplan. Men någon sådan nämns varken i regeringsförklaringen eller i budgetpropositionen.


Nu kräver landets cancerläkare att regeringen infriar vallöftet.

– Utvecklingen av en nationell cancerplan är en ödesfråga för svensk cancersjukvård. Och vi bedömer att det är betydelsefullt att inte tappa tid, säger Ulrik Ringborg, professor i onkologi och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Ulrik Ringborg, som också är vice ordförande i Cancerfondens styrelse, har fått i uppdrag av landets klinikchefer och professorer i onkologi att tillsammans med tre klinikchefer uppvakta socialminister Göran Hägglund (kd) för att kräva ett besked från regeringen.

Ville tillsätta nationell kommitté
Bakgrunden är att de fyra borgerliga partiernas gemensamma välfärdsgrupp i januari presenterade en särskild rapport om en nationell handlingsplan för cancervården. Detta som en tydlig kontrast mot s-regeringen, som under flera års tid hade avvisat de allt starkare kraven från många håll på en nationell cancerplan.

De borgerliga partierna skrev i sin rapport att det finns "ett stort behov av en översyn av cancervården i sin helhet" och att en ny borgerlig regering omedelbart borde "genomföra en sådan översyn för att sammanställa en handlingsplan".

Välfärdsgruppen ville tillsätta en nationell cancerkommitté, där sjukvårdshuvudmännen och nationella myndigheter skulle samarbeta. Kommittén skulle få i uppdrag att lägga förslag till hur det nationella ansvaret för cancervården borde utformas och hur den högspecialiserade vården skulle samordnas. Den skulle också verka för ökad likvärdighet i landets cancervård.

Flera borgerliga landstingspolitiker motsatte sig dock förslaget om en nationell handlingsplan, se Dagens Medicin nr 11/06. De hävdade att en nationell plan skulle vara ett slag i luften och att cancervården måste utvecklas i landstingen.

Inga löften från regeringen
Varken i budgetpropositionen eller i den regeringsförklaring som regeringen presenterat efter valet nämns nu cancerfrågan eller frågan om en nationell handlingsplan.

Detta oroar landets ledande cancerläkare.

– Den nationella cancerplanen har varit en så het potatis att den borde ha tagits upp i regeringsförklaringen eller budgetpropositionen. Vi tar för givet att den borgerliga regeringen genomför det man så tydligt lovat före valet. Om inte så blir besvikelsen hos professionen total, säger Ulrik Ringborg.

Han hävdar att arbetet med att ta fram en nationell cancerplan måste börja genast, om den ska kunna få någon verkan under mandatperioden.

– Om vi inte gör något nu kan jag lova att det snabbt kommer att gå utför. Då riskerar Sverige att tappa cancerpatienter till andra länder, i en alltmer internationaliserad tid, säger han.

Dagens Medicin har utan framgång sökt socialminister Göran Hägglund (kd) för en kommentar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev