Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare kritiseras för slarv med läkemedel

Publicerad: 31 januari 2006, 14:17

Primärvården skriver lättvindigt ut hormonpreparat till kvinnor som vill bli med barn. Gynekologer samt läkemedelsföretag efterlyser nu bättre kontroll över hur läkemedlen används.


Vid behandling mot barnlöshet kan kvinnan ges ovulationsstimulerande injektioner eller tabletter som stimulerar produktionen av ägg. Men om behandlingen inte övervakas noggrant ökar risken för flerbörd kraftigt. Överstimulering kan även ge biverkningar som exempelvis dubbelseende, vätskerubbningar och blodpropp.

Hos gynekologer och på fertilitetskliniker görs kontroller före och under behandlingen, bland annat med ultraljud, vare sig den är i form av injektioner eller tabletter.

Men de tabletter som stimulerar äggproduktionen, Pergotime, skrivs även ut av andra läkare än de på specialistmottagningarna.

Enligt Socialstyrelsens läkemedelsregister skrivs bara omkring 70 procent av recepten på Pergotime ut vid gynekologiska specialistmottagningar. Var de övriga förskrivarna arbetar är oklart eftersom sjukvårdens inrapportering om arbetsplats är ofullständig. Men enligt registret har runt 5 procent av recepten skrivits ut av läkare inom primärvården under de senaste tre åren. Även inom andra specialiteter förekommer att läkare skriver ut preparatet.

- Man hade förväntat sig att det till 100 procent var specialister inom gynekologi som skrev ut läkemedlet, säger Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.

Kan få allvarliga konsekvenser  På läkemedelsföretaget Serono, som tillverkar Pergotime, tycker marknadschefen Pia Kardell att det är "sanslöst" att så många läkare utanför specialistmottagningarna skriver ut preparatet.

- Det skrivs ibland ut lite lättvindigt. Därför finns ett stort behov av uppföljning av hur medlet ges. Fel använt kan det få allvarliga konsekvenser i form av flerbörd, med för tidiga födslar och risk för skador, säger Pia Kardell.

Förskrivningen av hormonstimulerande preparat är inte belagd med någon restriktion, utan alla läkare har rätt att skriva ut dem. Dock ifrågasätts om detta är lämpligt med tanke på de risker som behandlingen kan föra med sig.

En arbetsgrupp inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG, skriver i ett brev till Socialstyrelsen att kontrollen över hur hormonpreparaten används behöver förbättras genom en anmälningsplikt till myndigheten. De vill även starta ett kvalitetsregister som följer behandlingen.

- I första hand vill vi följa upp de injektionsbehandlingar som oftare ges av specialister. Men även behandlingen i tablettform behöver utvärderas bättre, säger Barbro Fridén, registeransvarig i SFOG:s arbetsgrupp för fertilitetsfrågor.

- Framför allt är övervakningen under själva stimuleringen viktig. Den måste ske med ultraljud, något som inte alla kan eller har som skriver ut Pergotime, fortsätter Barbro Fridén.

Tvillinggraviditeterna har minskat  Fertilitetsklinikerna arbetar aktivt för att minska risken för flerbarnsfödslar i samband med provrörsbefruktning, IVF. Detta har lett till att antalet tvillinggraviditeter efter IVF har sjunkit från 30 procent till 4 procent bara på några år.

Men vid behandling med ägglossningsstimulerande medel finns ingen uppföljning. De fyrlings- och femlingsgraviditeter som skett i Sverige på senare år har uppkommit efter ovulationsbehandling utan IVF, enligt arbetsgruppen inom SFOG.  Bo Lindblom på Socialstyrelsen är själv gynekolog och medveten om att även läkare utan specialistkompetens skriver ut hormonpreparat till barnlösa kvinnor och han ser detta som en potentiell patientsäkerhetsrisk.

- Jag samlar nu in faktaunderlag från våra register och från tillsynsavdelningen inför ett kommande beslut i frågan, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev