Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare missnöjda med den svenska sjukvården

Publicerad: 30 november 2007, 10:50

RIKSSTÄMMAN FREDAG Mer än en tredjedel av läkarna anser att de någon gång varit så trötta i sitt arbete att de har utgjort en fara för patientsäkerheten. Det och mycket annat visar en enkätundersökning som har genomförts bland Rikstämmodeltagarna.


Enligt enkäten som revisions- och rådgivningsföretaget Öhrlings Price Waterhouse Coopers utför under riksstämman får besökarna svara på ett stort antal frågor angående hälso- och sjukvård.

Det stora flertalet av svaren uppvisade någon form av missnöje med sjukvården. Den enkät som utfördes under torsdagen besvarades av 283 personer och visar bland annat att endast 13 procent av besökarna anser att dagens sjukvård för äldre multisjuka är ändamålsenlig.

75 procent av de läkare som svarade på enkäten anser att sjukvårdens huvudmannaskap behöver förändras. Majoriteten ansåg att landstingen bör skrotas och att uppgiften istället bör överföras till stat och kommun.

Under onsdagen var det 211 personer som besvarade enkäten och det kanske mest uppseendeväckande svaret denna dag var att 35 procent av läkarna ansåg att de någon gång under tjänstgöring har varit så trötta och utarbetade att de utgjort en fara för patientsäkerheten. 53 procent svarade att de inte hade varit det och 12 procent svarade att de inte visste.

Vidare svarade 56 procent av besökarna att vi i Sverige inte har en vård på lika villkor. Bland läkarna var siffran något lägre, 39 procent.

51 procent av läkarna ansåg att primärvårdsläkarna inte ägnar sig åt folkhälsofrågor i tillräcklig utsträckning och 39 procent ansåg att kontakten mellan sjukhuset och primärvården i det egna landstinget fungerat ganska dåligt eller mycket dåligt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News