Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Lördag24.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Läkare misstänkt för barnporrbrott riskerar mista legitimation

Publicerad: 2 Oktober 2002, 14:39

Trots att någon dom ännu inte har fallit i målet mot den läkare i 30-årsåldern som står åtalad för grovt barnpornografibrott begär nu Socialstyrelsen att hans legitimation tillfälligt ska dras in. Begäran är den första i sitt slag i Sverige.


Läkaren, som bor i Stockholmsområdet, står åtalad för grovt barnpornografibrott. Polisen har, efter anmälan från läkarens före detta hustru, funnit 6 539 barnpornografiska bilder och 38 barnporrfilmer som läkaren lagrat i sin dator, på disketter och cd-romskivor. Läkaren har även spritt ett antal barnpornografiska bilder via internet.  Enligt åtalet är brottet att betrakta som grovt, då det avser en särskilt stor mängd bilder där barn utsätts för djupt hänsynslös behandling.  Med anledning av detta vill Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm att läkarens legitimation återkallas interimistiskt, det vill säga i väntan på att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, fattar sitt slutgiltiga beslut. Möjligheten att återkalla en legitimation interimistiskt infördes 1998, men har aldrig tidigare använts.  - Läser man förarbetena till lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område står det klart att det här är ett typfall för när man ska kunna begära ett interimistiskt återkallande, säger Ulf Holmgren, byrådirektör vid Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Stockholm.  Lagen stadgar att legitimation att utöva ett yrke inom hälso- och sjukvården ska återkallas om den legitimerade varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket. Finns det sannolika skäl för återkallelse, samt om en återkallelse är påkallad från allmän synpunkt, ska legitimationen kunna återkallas interimistiskt.  - Genom att väcka åtal har åklagaren gjort bedömningen att det är sannolikt att den här läkaren kommer att bli dömd - och blir han dömd återkallas hans läkarlegitimation. Därmed finns det sannolika skäl för återkallelse, säger Ulf Holmgren.  - Vad gäller skrivningen om att en återkallelse ska vara påkallad från allmän synpunkt, har Socialstyrelsen gjort bedömningen att det är olämpligt att den här personen är ute och jobbar fritt med allehanda patientkontakter. Därför har vi valt att gå in med den här begäran, fortsätter han.  Ärendet går nu vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN.  - Eftersom det handlar om ett interimistiskt återkallande ska det ju handläggas någorlunda skyndsamt, säger Ulf Holmgren.  Men under tiden arbetar läkaren som vanligt?  - Såvitt vi vet, ja. Det är upp till arbetsgivaren att ta ställning till om han är så olämplig att han ska tas ur tjänst direkt.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev