Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkare varnar för psykiskt sjukas medicinska säkerhet

Publicerad: 31 mars 2003, 12:03

Beläggningen av asylsökande patienter är 15 procent eller högre vid nästan var tredje av 21 psykiatriska kliniker som Dagens Medicin har ringt runt till. Vid Höglandssjukhuset i Eksjö menar verksamhetschefen Vagn Liest att han inte längre kan ta ansvar för den medicinska säkerheten.


Under de senaste månaderna har det hörts smått desperata tongångar från psykiatriska kliniker i Sundsvall och i Jönköping, som har hög beläggning av asylsökande patienter. Därför har Dagens Medicin ringt runt till en klinik i varje landsting och frågat om beläggningen av asylsökande patienter på slutenvårdsplatserna. På sex av 21 tillfrågade var beläggningen 15 procent eller högre. På lika många var beläggningen 0 procent.  Personalen känner maktlöshet  Men även där beläggningen inte är så hög vittnar verksamhetschefer om att personalen känner maktlöshet, då den upplever att många asylsökande befinner sig i kriser som sjukvården har svårt att behandla.  - Det är Migrationsverket och inte vi som kan behandla de här patienterna - nämligen genom att handlägga ärendena på ett raskt sätt som tillgodoser de behov som finns, säger P-O Sjöblom, psykiatricentrumchef på Akademiska sjukhuset i Uppsala.  Det är fortfarande Sundsvall och Jönköping som står för de mest upprörda tongångarna, åtminstone av de verksamhetschefer Dagens Medicin talat med. I Landstinget i Jönköpings län har verksamhetscheferna föreslagit politiker att införa intagningsstopp för asylsökande patienter.  Enligt Vagn Liest, verksamhetschef på Höglandsjukhuset i Eksjö, som varit med om att föreslå intagningsstoppet, har antalet asylsökande patienter ökat mycket kraftigt under det senaste året utan att psykiatrin byggts ut i motsvarande takt.  Vagn Liest säger:  - I dag skickar jag dagligen hem patienter med oro för om de ska överleva eller inte. Jag kan inte ta ansvar för att patienterna får en bra vård. Patienterna gråter och ber på sina bara knän att få stanna kvar på kliniken. En del blir hotfulla när de inte får stanna.  Men ska inte medicinska prioriteringar gälla för denna grupp som för alla andra?  - Jag vill bara veta vad jag ska göra med den här strömmen av människor som söker vård. Vi kan inte bereda plats till dem. Dagligen avvisar jag personer som behöver läggas in. Det är mot bakgrund av det som du ska se min provokation, säger Vagn Liest.  Kan inte stifta egna lagar  Enligt honom är det i dag så svårt att få uppehållstillstånd i Sverige, att en del asylsökande försöker dokumentera en hög sjuklighet för att förbättra sina chanser att få stanna, något som belastar psykiatrin.  - Men jag förstår deras desperation - jag skulle göra likadant i deras situation, menar Vagn Liest.  P-O Sjöblom i Uppsala är kritisk mot det föreslagna intagningsstoppet i Jönköping.  - Vi har i uppdrag att bedöma varje situation för sig. Finns ett akut behov av vård så är vårt uppdrag att tillgodose det. Vi kan inte stifta egna lagar och regler kring det. Men om Jönköping hamnar i ett sådant tänkande bör de inblandade myndigheterna verkligen dra öronen åt sig. De bör se att det här är en konsekvens av hur asylprocessen fungerar, säger P-O Sjöblom.  Incitament för att bli frisk saknas  Carsten Theise, chefsöverläkare för vuxenpsykiatriska kliniken i Växjö, menar att asylpolitiken i dag gynnar sjuklighet.  - För många asylsökande patienter finns inget incitament att bli frisk - då blir de utvisade. Var finns då de positiva krafterna som vi kan bygga vidare på? undrar han.  Kimmy Lindholm, chefsöverläkare vid psykiatriska kliniken vid Sundsvalls sjukhus, beskriver situationen med många asylsökande som "mycket besvärlig". Hon, liksom de flesta andra verksamhetscheferna, efterlyser kortare handläggningstider.  Dagens Medicin har utan resultat sökt migrationsminister Jan O Karlsson (s) för en kommentar.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev