Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

måndag10.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Läkare vill synas bättre – efterlyser kläder med tryck

Publicerad: 8 december 2009, 15:22

Läkare vill synas bättre – efterlyser kläder med tryck

Foto: Foto: Photos.com

Läkarförbundet ska verka för en klädsel som tydligt definierar professionen. Kläder med texten ”Läkare” på ryggen kan vara ett alternativ.


Förslaget om arbetskläder klubbades igenom vid Läkarförbundets fullmäktige i förra veckan. Motionen kom från Kvinnliga läkares förening. Föreningen anser att en klädsel som gör det möjligt för patienterna att tydligt se vilken yrkeskategori personalen tillhör är en viktig patientsäkerhetsfråga.

– Det behövs ett bättre signalsystem och nationell samsyn. Det är jätteviktigt, säger motionären Lena Åberg.

Hon påpekar att det inte är ovanligt att patienten inte vet vilken yrkeskategori den personal de varit i kontakt med tillhör, om det är en läkare eller sjuksköterska eller undersköterska.

Hur klädseln ska se ut framgår inte av motionen men Lena Åberg tror att ett alternativ skulle kunna vara att ”Läkare” tydligt textas på kläderna, på samma sätt som för exempelvis katastrofteam på en skadeplats.

Ett annat förslag som fick bifall av fullmäktige var det om att förbundet ska utreda möjligheten att inrätta att karriärprogram för sina medlemmar där möjlighet att få hjälp av karriärcoacher ges.

Fullmäktige beslutade också att bifalla en motion från Sjukhusläkarföreningen som rör sjukintygsskrivande åt Försäkringskassan. Enligt förslaget ska Läkarförbundet bland annat föra en diskussion med Försäkringskassan och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om relevansen av de uppgifter som efterfrågas i de medicinska underlagen, som i dagligt tal kallas sjukintyg, då motionärerna upplever att en del av uppgifterna är irrelevanta och till och med kränkande för patienterna. Förslaget innebär också att förbundet ska ta upp en diskussion med SKL om tidsåtgång och kostnader för intygsskrivningen.

Ytterligare ett förslag som röstades igenom var att centralstyrelsen ska verka för att bakjourskompetens tydligt definieras inom respektive verksamhet där bakjour finns. Centralstyrelsen ska också enligt motionen från Svensk kirurgisk förening verka för att utbildningsprogram, ”bakjoursskolor”, upprättas inom de berörda specialiteterna.

Fullmäktige beslutade också att centralstyrelsen ska göra en genomgripande analys av Läkarförbundets organisation och position och under fullmäktige 2010 presentera detta arbete och eventuella förslag om hur förbundet ska utvecklas och organiseras i framtiden. I detta arbete ska synpunkterna i flera av årets motioner som handlar om bland annat medlemsavgifter och organisationsstruktur integreras.

Relaterat material

Akademiskas läkare betalar nya rockar ur egen ficka

Akademiskas läkare betalar nya rockar ur egen ficka

Läkare i Blekinge vägrar lämna ifrån sig sina rockar

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev