Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarfackets styrelse oenig om generiska förskrivningen

Publicerad: 3 mars 2003, 13:47

Flera ledamöter i Läkarförbundets styrelse kan tänka sig att införa generisk förskrivning. Därmed går de emot förbundets officiella linje. Samtidigt vill läkemedelskommittén i Skåne uppmuntra användningen av generiska namn på läkemedel.


Läkarförbundets centralstyrelse är splittrad i frågan om generisk förskrivning. Det visar en rundringning som Dagens Medicin har gjort till styrelseledamöterna.  Generisk förskrivning innebär att förskrivaren skriver läkemedlets aktiva substans på receptet, i stället för produktnamnet. Apoteket väljer sedan den billigaste varianten av preparatet.  Läkarförbundets officiella hållning är att generisk förskrivning inte är bra, eftersom de generiska namnen, alltså substansnamnen, är svåra att förstå, speciellt för äldre patienter.  SFAM:s läkemedelsråd kritiskt  - Personligen tycker jag att det är bra med generisk förskrivning. De krångliga generiska namnen är visserligen en nackdel. Men hellre ett enhetligt krångligt generiskt namn än de många krångliga fantasinamn som läkemedlen har i dag, säger Benny Ståhlberg, ordförande i Distriktsläkarföreningen, DLF, där frågan diskuterats i styrelsen.  - Min uppfattning var att flera i DLF:s styrelse kunde tänka sig generisk förskrivning, men vi har inte tagit ställning.  Åtta medlemmar i Svensk förening för allmänmedicins läkemedelsråd, SFAML, riktade i Dagens Medicin nr 9/03 skarp kritik mot Läkarförbundet.  De anser att förbundet reagerat alltför reflexmässigt, när det avvisat Socialstyrelsens förslag om att införa generisk förskrivning. Läkarna i SFAML kräver att Läkarförbundet börjar verka för generisk förskrivning.  Flera av ledamöterna i förbundets styrelse räknar med att frågan åter kommer upp.  - Som förslaget är utformat i dag tycker jag att det är ett dåligt förslag. Patienten kommer inte ha en chans att lära sig de generiska namnen, säger Marie Wedin, biträdande överläkare vid Helsingborgs lasarett.  Generisk substitution infördes den 1 oktober i fjol, när den nya läkemedelsförmånslagen trädde i kraft. Den innebär bland annat att ett apotek ska lämna ut det billigast likvärdiga preparatet som finns på marknaden. Totalt sker cirka 150 000 byten varje månad, som ska journalföras av förskrivarna. Om man istället gick över till ett system med generisk förskrivning skulle kravet på återrapportering försvinna.  - De flesta läkare efterfrågar idag ett kraftfullt förskrivarverktyg som förenklar arbetet. Om det finns, ser jag inga problem med att införa generisk förskrivning, säger Ulf Swanstein, primärvårdsdirektör i Region Skåne och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.  Grewin öppnar för diskussion  Idag är generisk förskrivning inte tillåtet. Men i Region Skåne vill man ändå ta ett steg i riktning mot ett sådant system. På läkemedelslistan för 2003, som började gälla den 1 mars, har de generiska namnen placerats före produktnamnen.  Läkarförbundets ordförande Bernhard Grewin tycker inte att tiden är mogen för generisk förskrivning. Även om han öppnar för en diskussion, anser han i dag inte att generisk förskrivning skulle vara bättre.  - Vi är avvaktande negativa till generisk förskrivning. Vi tycker att nackdelarna med generisk förskrivning överväger. Men vi är beredda att diskutera frågan, säger han.

Fredrik Larsson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev