Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarförbundet avvisar förslag om sjukintyg

Publicerad: 4 november 2003, 13:07

Läkarförbundet och Riksförsäkrings-verket sågar förslaget om att försäkringskassan ska ta över läkarnas bedömning om patienter ska sjukskrivas.


Eva Nilsson Bågenholm- En utomordentligt dålig idé, säger Eva Nilsson Bågenholm, förste vice ordförande i Läkarförbundet.  Dagens Medicin berättade i nr 44/03 att försäkringskassan och Landstinget i Jönköpings län ansökt hos regeringen om dispens från kravet att läkarintyg ska utfärdas vid sjukskrivning. Bakom förslaget står bland andra Lars Isaksson (s), ordförande i landstingsstyrelsen i Jönköping och i Landstingsförbundet.  Landstinget och försäkringskassan vill i ett försök i Jönköping befria läkarna från kravet på att utfärda läkarintyg efter den tre veckor långa sjuklöneperioden. I stället ska försäkringskassan helt ta över bedömningen om patienten ska sjukskrivas, utifrån läkarens diagnos och medicinska bedömning av patientens funktionsförmåga.  - Jag förstår inte varför handläggarna skulle kunna bedöma patientens arbetsförmåga bättre än läkarna. Hittills har ju försäkringskassans handläggare katastrofalt misslyckats med sitt uppdrag. Att de nu skulle ta över läkarnas ansvar för sjukskrivningar verkar mycket märkligt, säger Eva Nilsson Bågenholm.  Försiktigt positiv till förslaget  Läkarföreningen i Jönköping har ännu inte informerats av landstinget om förslaget. Men Bengt Asking, facklig sekreterare i läkarföreningen, är försiktigt positiv.  - Kan det här leda till att läkarnas administrativa uppgifter minskar kan det vara värt att pröva. Men det måste finnas en kontakt mellan försäkringskassan och läkaren, så att doktorns ord även fortsättningsvis väger tungt.  Ser stora svårigheter  Försäkringsöverläkare Göran Blennow på Riksförsäkringsverket ställer sig mycket frågande till förslaget.  - Jag är förvånad och undrande och ifrågasätter hur genomtänkt det här är. Jag ser stora svårigheter i att försäkringskassans handläggare utan läkarnas bedömning kan ta ställning till om arbetsförmågan är nedsatt på grund av medicinska skäl.  Försäkringsöverläkaren i Jönköpings län, Lars Mörlid, beskriver landstingets och försäkringskassans förslag som "väldigt drastiskt".  - Det finns en risk att patienterna kan uppfatta det som ett polisiärt beteende att försäkringskassan tar över läkarnas bedömning. Och det finns en risk att läkarna ser det som en misstroendeförklaring att bedömningen om sjukskrivning släpps till någon annan. Därför är det oerhört viktigt att försöket genomförs i nära samarbete med vården, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev