fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarförbundet vill halvera väntetiderna

Publicerad: 13 september 2005, 14:42

Läkarförbundet vill att väntetiden i regeringens vårdgaranti halveras.


- Det är oacceptabelt att folk är sjukskrivna på grund av för långa vårdköer, säger ordföranden Eva Nilsson Bågenholm.

Regeringen och Landstingsförbundet har träffat en överenskommelse om att den nationella vårdgarantin ska utvidgas från och med den 1 november i år.

Dagens vårdgaranti innebär att en patient ska få kontakt med vården första dagen, få träffa en läkare inom en vecka och efter remiss få en bedömning av en specialistläkare inom tre månader.

Den nya utvidgade vårdgarantin innebär att beslutad behandling ska inledas inom tre månader från det att beslutet om behandling fattades. Garantin gäller i hela landet och omfattar all planerad behandling.

Förordar en halvering av tiden  Men detta räcker inte, enligt Läkarförbundet.  I förbundets interna förslag till policyprogram om sjukvårdens roll i sjukskrivningsprocessen kritiseras vårdgarantin för att ha stora brister, eftersom den inte garanterar vård förrän om tre månader plus tre månader, det vill säga ett halvår.  "Skall en vårdgaranti få någon verklig effekt när det gäller sjukskrivningsproblematiken borde den garanterade tiden för både bedömning och behandling inom specialistvården kortas betydligt", skriver förbundets arbetsgrupp i förslaget till sjukskrivningsprogram.

Enligt förslaget bör bedömning av specialistsjukvården garanteras redan inom en månad - och behandling ske inom tre månader efter första kontakt med vården. En halvering alltså, jämfört med regeringens reform.

Tror att det blir förbundets politik  Läkarförbundets centralstyrelse tar i slutet av september ställning till programmet, men Eva Nilsson Bågenholm ställer sig redan nu bakom förslaget och bedömer att det blir förbundets politik.

- När man ligger ihop väntetiden för både bedömning och behandling blir kötiden ur sjukskrivningssynpunkt alldeles för lång. Vi vet att risken för utslagning ökar ju längre tid man är sjukskriven. Och för samhället innebär det stora kostnader att folk är sjukskrivna på grund av att de står i kö.

Eva Nilsson Bågenholm säger självkritiskt att läkarkåren måste tänka om när det gäller synen på vårdköer.

- Vi har själva bidragit till problemet med vårdköerna. De har i vissa delar använts som ett instrument för att få mer resurser till den egna kliniken, säger hon.

- Men det är oacceptabelt att en verksamhet premieras bara för att man har långa köer. Där måste vi alla inom sjukvården tänka om. Ju längre vårdköerna är, desto mer drar det av samhällets resurser.

Hur ska det gå till att halvera väntetiden i vårdgarantin?

- Det behövs definitivt mer resurser. Men förhoppningen är att de bara behövs initialt och att man sedan ska kunna hålla undan köerna, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Enligt förslaget till sjukskrivningsprogram behöver 500 miljoner kronor extra avsättas för att klara en halvering av väntetiden i vårdgarantin.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev