söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarförbundets problem kräver professionell hjälp

Publicerad: 7 juni 2006, 11:33

LUND. Den infekterade konflikten i Läkarförbundets styrelse kräver extern hjälp för att lösas. Det beskedet gav ordförande Eva Nilsson Bågenholm vid förbundets fullmäktige.


Att arbetet i Läkarförbundets centralstyrelse varit allt annat än oproblematiskt har under vintern och våren inte varit någon hemlighet, se bland annat Dagens Medicin nr 16/06. Ett öppet bråk mellan Eva Nilsson Bågenholm och förste vice ordförande Marie Wedin har överskuggat mycket av centralstyrelsens och förbundets övriga verksamhet.

Konflikterna var också något som Eva Nilsson Bågenholm kommenterade i sitt inledningsanförande vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i Lund den 1 och 2 juni.   - Problemen går att lösa. Vi måste blicka framåt, så att all energi inte går åt till de interna problemen, sade Eva Nilsson Bågenholm i inledningstalet.

Att konflikten mellan de två toppnamnen i förbundet är både allvarlig och svårlöst bekräftas av att styrelsen beslutat sig för att ta in extern hjälp för att komma tillrätta med samarbetssvårigheterna.  - Jag vill få in någon utifrån som inte är involverad i vårt interna arbete, för att se på det hela objektivt. Någon som kan hjälpa till att se hur vi ska göra för att få ihop så många olika viljor till något bra, säger Eva Nilsson Bågenholm till Dagens Medicin.

Det är inte enbart kontroverserna mellan henne och Marie Wedin som ligger till grund för behovet av extern konflikthantering. Eva Nilsson Bågenholm pekar även på att Läkarförbundet består av så många olika delföreningar med olika synpunkter och viljor.  - Det kan visserligen vara något positivt, men när man ska få ihop en styrelse och en gemensam politik kan det skapas spänningar, säger hon.

Eva Nilsson Bågenholm kommer under sommaren att diskutera formerna för hur den externa hjälpen ska se ut tillsammans med Läkarförbundets vd Catarina Andersson Forsman. Tidigt i höst är målsättningen att sätta igång arbetet att komma tillrätta med problemen inom centralstyrelsen.  - Förhoppningen är att vi kan lösa de problem som finns, men också kunna göra något mer, som kanske till och med kan lyfta styrelsen och förbättra styrelsearbetet ytterligare, säger hon.

Under årets fullmäktigemöte märktes trots allt inte mycket av den infekterade stämningen inom förbundets centralstyrelse. Även om en och annan delegat inte kunde avstå från gliringar om behovet av konfliktlösande åtgärder inom styrelsen, blev centralstyrelsens problem inget ämne som dryftades i någon större utsträckning under de två mötesdagarna.

Årets fullmäktige skiljde sig annars från tidigare år på det sättet att antalet inkomna motioner var betydligt fler än vanligt. Fullmäktigemötets ordförande Olof Rask hade stundom ett sjå att hålla debattörernas inlägg korta nog för att tid skulle finnas för samtliga de ärenden som skulle gås igenom.

Inga större överraskningar bjöds under debatterna och de flesta ärenden kunde avgöras utan alltför hetsiga meningsutbyten.  - Det var en bra stämning på mötet. För ett par år sedan var det lite mer av en tråkig ni- och vi-stämning mellan delegaterna och centralstyrelsen. Så är det inte i samma utsträckning längre, kommenterar ordförande Eva Nilsson Bågenholm årets fullmäktige.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev