Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarföretag vill sälja stamceller från fostervatten

Publicerad: 23 november 2017, 06:30

”Man kan också vända på frågeställningen och fråga sig om det är etiskt att potentiellt värdefull terapi går till spillo på golvet i operationssalen”, svarar Anders Månsson på frågan om hur företaget resonerat kring etiken.

Foto: Anna Flodman, Thinkstock

Genom att samla det fostervatten som annars bokstavligen går till spillo vid kejsarsnitt, vill ett skånskt företag nu utvinna och sedan sälja stamceller till hela världen.

Ämnen i artikeln:

Skånes universitetssjukhus

Jens Krey

jens.krey@dagensmedicin.se


Först görs ett litet snitt i fosterhinnan, sedan sugs fostervattnet ut.

– Det går på en minut ungefär. Och sedan fortsätter man som vanligt, säger Anders Månsson, verkställande direktör för Longboat Explorers, till Dagens Medicin.

Företaget grundades 2015 av de tre lundaforskarna Marcus Larsson, Niels-Bjarne Woods och Andreas Herbst. Den sistnämnde även ordförande Svensk förening för obstetrik och gynekologi, SFOG. I våras rekryterades Anders Månsson, som tidigare arbetat inom det danska läkemedelsbolaget Leo Pharma.

– Grundidén är att utvinna fostervatten ur kejsarsnitt, det som i dag är en ren spillprodukt. I fostervattnet finns det flera värdefulla komponenter, bland annat mesenkymala stamceller och ämnet surfaktant, fortsätter Anders Månsson.

Tekniken har använts i forskningssyfte tidigare men är, enligt Anders Månsson, ovanlig. Han känner inte heller till att den använts i större skala.

Surfaktankt gör att lungorna mognar under fosterstadiet och används därför vid vården av för tidigt födda barn. De mesenkymala stamcellerna har antiinflammatoriska effekter och kan användas för att producera celler som i sin tur producerar bland annat muskler, ben och brosk.

– Fostervatten har alltså flera komponenter som kan användas terapeutiskt. Stamcellerna är tänkta att i framtiden användas vid degenerativa sjukdomar som exempelvis artros, spondylos och olika former av muskeldystrofi, säger Anders Månsson men understryker att företaget ännu inte har några godkända eller eftersökta indikationer.

Han understryker att tekniken endast används vid planerade kejsarsnitt och inte vid fostervattensdiagnostik. Det förutsätter även att patienten är välinformerad och företaget tar inte heller betalt för fostervattnet utan det överförs genom så kallad altruistisk donation.

Inom ramen för ett pilotprojekt har företaget redan samlat in fostervatten från ett 30-tal planerade kejsarsnitt vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och planerar nu att utöka samarbetet med fler förlossningskliniker i landet. Just nu ser man också över vilka typer av tillstånd som krävs från Inspektionen för vård och omsorg, Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden för olika typer av affärsmodeller.

– Eftersom mesenkymala stamceller kan generera så många olika typer av vävnad är de möjliga tillämpningsområdena så många att inget enskilt företag kan täcka dem alla. Därför vill vi gärna göra dem tillgängliga för många utvecklingsprojekt, fler än vi själva kan klara av, säger Anders Månsson.

När det kommer till frågan om hur företaget resonerat kring etik förklarar han att marknaden riktat in sig på stamceller från vuxna givare, delvis som en följd av den etiska diskussion som uppstått kring embryonala stamceller. Men vuxna givare har ofta exponerats för virus som sedan kan överföras med stamcellerna. Och dessutom är kvaliteten inte lika bra som hos celler från foster. Navelsträngsblod ger å andra sidan en bra kvalitet på stamceller och kan samlas in non-invasivt. Men ger samtidigt förhållandevis få mesenkymala stamceller.

– Därför har vi funnit den här metoden som ger många mesenkymala stamceller av samma neonatala potens som stamceller från navelsträngsblod. Och som inte heller skadar fostret, säger Anders Månsson.

I en intervju från i våras framgår att ni på fem års sikt vill bli en ”global mäklare av stamceller” stämmer fortfarande den ambitionen?

– Det beror på vilken affärsmodell man räknar på. Vi kan kanske redan om ett år vara en mäklare av stamceller med bara in vitro-specifikation, så att andra företag får vidareutveckla dem. Sedan tar det säkert mer än fem år att utveckla ett läkemedel utifrån detta.

Har Macchiariniskandalen påverkat inställningen till stamcellsforskning?

– Nej, faktiskt inte. Jag tror att det gemene man associerar negativt till är just det här med embryonala stamceller, och det är en diskussion som framför allt finns i USA. Man kan vända på det och säga att detta är ett sätt att få den kvalitet på stamceller som man vill, utan att skada mänskligt liv.

Andreas Herbst skriver i ett mejl till Dagens Medicin att han i nuläget inte ser någon konflikt mellan sina uppdrag i SFOG och Longboat Explorers:

”Jag har redovisat mina uppdrag i Longboat för SFOG:s styrelse, och om frågor kommer upp i SFOG som innebär jäv på grund av mitt engagemang i Longboat, kommer jag inte att delta i diskussion och beslut i sådana frågor, vilket vi har som generell praxis i frågor där ordförande eller annan styrelseledamot har potentiellt jäv.”

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev