lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarintyg håller fortfarande inte måttet

Publicerad: 11 april 2013, 06:31

Nästan hälften av läkarintygen underkändes när Försäkringskassan granskade intygens kvalitet.


Landstingen kan få ta del av sjukskrivningsmiljarden om de håller tillräckligt hög kvalitet på sina läkarintyg, men den granskning som Försäkringskassan har gjort visar att det är långt ifrån alla som klarar det.

Totalt 10 107 slumpmässigt utvalda läkarintyg som kom till Försäkringskassan under december 2012 och januari 2013 har granskats. Av dessa var det 45 procent som underkändes. Vid en liknande granskning 2011 var andelen underkända läkarintyg 46 procent.

Det vanligaste skälet till att intygen inte höll måttet var att läkaren inte hade beskrivit hur patientens förmåga till aktivitet begränsas.

Det landsting där minst antal läkarintyg granskades var Gotland. Där granskades 399 läkarintyg, varav 51 procent godkändes. Flest läkarintyg granskades i Stockholms läns landsting. Där undersöktes totalt 513 stycken läkarintyg, varav 46 procent fick grönt ljus.

Av de 10 107 granskade intygen hade 59 procent skickats in elektroniskt. De elektroniska varianterna höll i genomsnitt en något högre kvalitet än övriga intyg. Knappt 57 procent av de elektroniska intygen godkändes medan siffran för övriga intyg var 52 procent. Detta resultat ska analyseras närmare.

Både förstagångsintyg och intyg i pågående ärenden ingår i undersökningen, men inte läkarintyg utfärdade av företagshälsovården eller utfärdade av privata läkare med ersättning enligt den nationella taxan.

ANIA OBMINSKA

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev