Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarna får ingen tid för utbildning

Publicerad: 12 juni 2007, 12:30

Personalbrist gör att läkare inte får den utbildning de ska ha inom intensivvården. Med ansträngt personalläge är det svårt att få tiden att räcka, anser IVA-chefen på Akademiska sjukhuset.


I fjol påpekade Arbetsmiljöverket att bristerna i utbildning i medicin­teknisk utrustning för läkare är ett arbetsmiljöproblem på många intensivvårdsavdelningar, se även Dagens Medicin nr 22/06.
Akademiska sjukhuset i Uppsala hörde till dem som kritiserades. Men några stora framsteg, som lett till att läkarna nu rutinmässigt får en utbildning som gör att de på ett säkert sätt kan sköta den tekniskt avancerade apparaturen, har inte gjorts.

– Vi har inte tagit några riktigt rejäla kliv, men vi är på väg och arbetar med att förbättra rutinerna. Hittills har vi i alla fall fått näsan över vattenytan, säger Torbjörn Karlsson, verksamhetschef på anestesi- och intensivvårdskliniken på Akademiska sjukhuset.

Ett nytt datastyrt utbildningsprogram, Tilda, hjälper personalen med utbildning och ger ”körkort” på den apparatur den ska hantera. Men kliniken har svårt att avsätta den tid läkarna behöver för att genomgå utbildningar och övningar i hur den medicintekniska utrustningen ska hanteras.

– En stressad vardag med ett ansträngt personalläge gör detta svårt. Viljan finns, men med det finansiella läge vi har är bemanningen inte som den borde vara, säger Torbjörn Karlsson.

Att just läkarna inte får den tid som krävs för utbildningen lastar han annars organisation och tradition för.

– Hittills har vi inte haft en tillräcklig systematik för utbildning och träning i utförarskap för läkarna, säger han.

Torbjörn Karlsson välkomnar Arbetsmiljöverkets granskningar, som han inte bara ser som ett led i arbetsmiljöarbetet.

– En god arbetsmiljö där personalen känner sig trygg och säker får naturligtvis även återverkningar i vården och patientsäkerheten.

Även centralintensiven på Karolinska universitetssjukhuset kritiserades av Arbetsmiljöverket. Trånga lokaler som inte var anpassade efter verksamheten gjorde vardagen tuff för personalen. Slangar och sladdar gick kors och tvärs. Dessutom läckte taket så att det regnade in.

– I dag är läget ett annat. Taket är lagat och vi håller på att anpassa lokalerna efter verksamheten, säger Liz Lander, vårdchef på centralintensiven.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev