Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag23.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Läkarnas fortbildning kan nu bli dyrbar för landstingen

Publicerad: 27 April 2004, 11:15

Flera hundra miljoner i extra utgifter för landstingen. Det kan bli följden när industrin tvingas dra ner på sponsringen av läkarnas fortbildning. Och för läkare kan det bli betydligt svårare att komma iväg på kurser.


Ett nytt avtal mellan läkemedelsindustrin och Landstingsförbundet kring läkares umgänge med industrin väntas bli klart om några veckor. Men redan nu står det klart att det nya avtalet inte kommer att tillåta att läkemedelsindustrin betalar lika mycket av kostnaderna för läkares fortbildning som i dag.  - Efter att ha konsulterat jurister och talat med överåklagare Christer van der Kwast, som arbetar med korruptionsbrottslighet, har vi konstaterat att det inte är acceptabelt att vi betalar för resor och logi på samma sätt som vi gjort hittills, säger Richard Bergström, vd för Läkemedelsindustriföreningen, Lif.  I dag är det vanligt att arbetsgivaren, oftast ett landsting, står för läkarens lön medan ett läkemedelsföretag i många fall står för övriga kostnader i samband med fortbildningen.  - Det nya avtalet kommer att innebära att landstingen får ta ett större kostnadsansvar, och det är de beredda på, säger Ellen Hyttsten, hälso- och sjukvårdsdirektör på Landstingsförbundet.  Svårt att uppskatta ökningen  I de diskussioner som nu pågår har Lif aviserat att man anser att företagen i framtiden kan stå för 50procent av kostnaden för resa och logi. Landstingsförbundet anser att 40 procent från industrin är en mer rimlig nivå.  Enligt Lif innebär det nya avtalet, oavsett om industrisponsringen hamnar på 40 eller 50 procent, att kostnader på flera hundra miljoner kronor lyfts från företagen och istället hamnar hos landstingen. Ellen Hyttsten kan inte uppskatta hur mycket landstingens kostnader skulle öka.  - Jag har ingen exakt siffra. Men det behöver inte bli några jättesummor eftersom landstingen redan idag står för en stor del av kostnaden för fortbildning, exempelvis i form av lön. Dessutom tror jag att resurserna kommer att utnyttjas bättre när man bättre planerar vem som ska åka på olika utbildningar.  Men det innebär ju att landstingen i dag betalar lön till läkare som åker på onödiga utbildningar?   - Det kommer att bli bättre ordning och reda med det nya avtalet.  Verksamhetschefen ska välja  Under det senaste halvåret har debatten om läkares kontakter med industrin varit livlig. Detta har fått till följd att flera landsting redan stramat upp reglerna för hur företag och läkare får umgås.  I Stockholms läns landsting fattades nyligen ett beslut som innebär att landstinget ska stå för hela kostnaden för läkares fortbildning. Enligt Richard Bergström har detta i praktiken inneburit ett totalstopp för fortbildning. Och det är en liknande utveckling han ser framför sig när det nya avtalet träder i kraft, åtminstone på kort sikt.  Enligt de regler som nu gäller i Stockholm ska alla erbjudande om fortbildning gå via verksamhetschefen. Verksamhetschefen är den som väljer ut vem eller vilka läkare som är lämpade för en viss utbildning. På så sätt försvinner den direkta kopplingen mellan läkemedelsföretaget och läkaren som anses kunna försätta läkaren i en tacksamhetsskuld.  Enligt Bengt Blomberg, ekonomisk strateg inom Stockholms läns landsting, diskuterar landstinget och Lif en modell som innebär att landstinget först sätter samman sina önskemål om fortbildning och sedan vänder sig till industrin som får ta ställning till vilka delar man är intresserade av att stödja ekonomiskt.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev