tisdag6 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarstudenter får vare sig gipsa eller sätta katetrar

Publicerad: 28 november 2006, 12:46

Fler studenter per handledare. Sämre kvalitet på den kliniska utbildningen. Så har läkarutbildningen försämrats, enligt en kommande utvärdering från Medicine studerandes förbund, MSF.


MSF gör regelbundet en undersökning bland läkarstudenter vid landets sex medicinska fakulteter. Syftet är att kartlägga hur väl handledningen på sjukhusen fungerar för läkarstudenter.

Årets enkät skickades ut till 941 läkarstudenter i slutet av medicin- och kirurgikurserna, som görs under termin sju och åtta. Enkäten besvarades av 706 personer, vilket ger en svarsfrekvens på 75 procent.

Hanna Åsberg, ordförande i  MSF  , tycker att resultatet av undersökningen är tydligt i negativ riktning.

– Den visar att det har skett en kvalitetsförsämring av handledningen, säger Hanna Åsberg.

Fler än sju studenter i samma lag
MSF  rekommenderar att det ska vara max två studenter per vårdteam för att handledningen ska fungera optimalt. Men jämfört med den senaste undersökningen, från 2004, har andelen vårdteam med en eller två studenter på kirurgikurserna minskat från 68 till 52 procent.

Hälften av kirurgistudenterna ingår alltså i team med för många studenter. Bland studenterna på medicinkurserna finns de som uppger att de varit fler än sju studenter i samma vårdteam.

– Ökad studenttäthet gör att studenterna inte får samma möjligheter till personlig feedback, säger Hanna Åsberg.

Undersökningen visar också att det finns stora brister inom vissa av de praktiska momenten. I fakulteternas målbeskrivning för kirurgikursen ingår till exempel att studenten ska koppla dropp, gipsa, intubera och lokalbedöva.

I årets enkät uppger nästan en fjärdedel av studenterna att de aldrig har kopplat ett dropp. Drygt en tredjedel av studenterna lämnar kirurgikursen utan att ha gipsat eller ha satt en kateter.

Brister i de praktiska momenten märks i studenternas uppskattning av hur väl de har uppnått förväntad kunskapsnivå.

– Studenterna tycker att de är bättre på teori än på praktik. Det beror förmodligen på att den teoretiska delen är lättare att läsa in själv. Den praktiska måste man göra ute på sjukhusen, säger Hanna Åsberg.

Studenter kan mer teori än praktik
På kirurgikurserna tycker 67 procent av studenterna att de har nått en ganska hög nivå på de teoretiska kunskaperna. Motsvarande siffra för praktisk kunskap är endast 51 procent – en försämring med tio procentenheter sedan 2004.

Även på medicinkursen tycker studenterna att de är bättre på teori än på praktik.

Där har dock nivån på den praktiska kunskapen ökat jämfört med 2004.

Antalet studenter på läkarprogrammet började utökas år 2000. De studenter som antogs då ingår i årets  MSF  -undersökning.

Hanna Åsberg anser att enkäten visar att kvaliteten på undervisningen blir lidande när antalet studenter på läkarlinjen utökas.

– Nu har vi fler platser än någonsin tidigare på läkarprogrammet. I dagsläget går det inte att utöka med ännu fler platser utan att kvaliteten försämras ytterligare.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev