tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkarstudenter fick gåvor varje vecka

Publicerad: 8 september 2005, 08:22

Läkarstudenter är en grupp som är särskilt känsliga för påverkan från läkemedelsindustrin. Det konstaterar forskare bakom en ny studie som publiceras i Journal of American Medical Association. Resultaten visar att en stor andel av studenterna ansåg sig vara berättigade till gåvor.


I studien fick totalt 1143 deltagare från åtta läkarutbildningar i USA svara på anonyma enkäter med 64 frågor. Frågorna berörde bland annat i vilken mån deltagarna exponerades för olika åtgärder från läkemedelsindustrin, samt hur studenterna svarade på detta. 826 studenter besvarade enkäten.

Bakom undersökningen står forskare vid Rosalind Franklin University of Medicine and Science, North Chicago, USA.

Studien visar att de amerikanska studenterna, som gick sitt tredje utbildningsår, i genomsnitt fick en gåva, eller en sponsrad aktivitet per vecka. 93 procent uppgav att de hade tillfrågats eller anmodats av en läkare att delta i en sponsrad lunch.

Två tredjedelar av studenterna trodde att gåvor från industrin inte kunde påverka deras arbete och sex av tio trodde inte att det kunde påverka kollegornas insatser.

Hela 80 procent trodde att de var berättigade att få gåvor. Av 183 studenter som trodde att det var opassande att ta emot en gåva värd mer än 50 dollar var det ändå 86 procent som hade accepterat en sådan.

86 procent av respondenterna kände inte till om deras skola hade någon policy när det gäller kontakter med industrin. Ytterligare en enkät till 99 skolor visade att det bara var 10 procent som uppgav att de hade en policy när det gäller dessa frågor.

Forskarna anser att läkarstudenterna löper särskilt hög risk att påverkas av trycket från marknaden. De skriver att ytterligare forskning därför bör göras för att skapa möjligheter att begränsa dessa kontakter. Dessutom bör man studera möjligheterna att säkerställa att de blivande läkarnas beslut enbart baseras på att hjälpa varje enskild patient för att nå största möjliga nytta.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev