Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedel mot blodbrist ska ges intravenöst

Publicerad: 18 juli 2002, 09:57

Läkemedlet Eprex, som används för att behandla blodbrist, ska i första hand ges intravenöst istället för subkutant, enligt nya rekommendationer från Läkemedelsverket.


Läkemedelsverket rekommenderar att Eprex, epoetin alfa, Janssen-Cilag, som framförallt ges till patienter som lider av blodbrist på grund av kronisk njursvikt, i första hand ska administreras intravenöst, för att minska risken för en ovanlig biverkan.  Redan i november rapporterades att Eprex inte alltid har effekt på blodbrist, eftersom det kan orsaka ett tillstånd som kallas pure red cell aplasia, PRCA, vilket leder till en nedsatt eller utebliven produktion av röda blodkroppar.  Hittills har drygt 140 fall av PRCA rapporterats i hela världen vid användning av Eprex. Förekomsten av PRCA vid intravenös tillförsel är 0,7 fall/100 000 patientår, jämfört med 20 fall/100 000 patientår då läkemedlet ges subkutant. Därför rekommenderar nu Läkemedelsverket att Eprex ska administreras intravenöst i första hand.  För de två övriga epoetiner som finns på marknaden, epoetin beta och darbopoetin, ändras inte rekommendationerna. Endast ett fåtal fall av PRCA har rapporterats för epoetin alfa och inga för darbopoetin.  - I exempelvis USA och Kanada är rekommendationen av ändrat administreringssätt för Eprex redan införd. Nu sker en gemensam ändring även i Europa, säger Barbro Gerdén, läkare på biverkningsenheten vid Läkemedelsverket.

Cecilia Odlind

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev