fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedel mot epilepsi gav färre migränanfall

Publicerad: 26 februari 2004, 08:35

Patienter som behandlades med epilepsiläkemedlet topiramat, Topimax, hade färre migränanfall än de som behandlades med placebo, enligt en amerikansk studie som publiceras i tidskriften Jama.

Ämnen i artikeln:

EpilepsiMigrän

Resultat från tidigare, mindre studier har lett fram till hypotesen att epilepsiläkemedlet topiramat kan förebygga migränanfall. Tesen undersöktes i en randomiserad dubbelblind placebokontrollerad studie på öppenvårdspatienter vid 52 nordamerikanska kliniker. Bakom den så kallade Migr-002-studien stod forskare vid bland annat Nashville Neuroscience Group, Nashville, USA.  468 av totalt 483 randomiserade patienter utvärderades minst en gång. Patienterna var i åldern 12-65 år. De hade haft migrän i minst sex månader med tre till tolv migränanfall per månad, men hade inte haft huvudvärk mer än 15 dagar under 28 dagar innan studien påbörjades. Uppföljningstiden var 26 veckor.  Patienterna slumpades till att få antingen placebo eller en gradvis ökning av dosen av topiramat. Dosen ökades veckovis i steg på 25 milligram upp till 50, 100 eller 200 milligram topiramat per dag, eller maximalt tolererad dos.  Vid behandling med placebo minskade migränanfallen med i genomsnitt 1,1 fall per månad. Hos patienter som fick 100 milligram topiramat per dag minskade antalet anfall per månad med 2,1, medan 200 milligram ledde till 2,4 färre migränanfall. Effekten började märkas redan under den första behandlingsmånaden.  Andelen som svarade på behandlingen, det vill säga hade minst en halvering av antalet migränanfall per månad, var 23 procent med placebo, 39 procent med 50 milligram topiramat per dag, 49 procent med 100 milligram per dag och 47 procent med 200 milligram per dag. Behandling med 100 och 200 milligram minskade också antalet dagar med migrän och användningen av smärtläkemedel.  Biverkningar som ledde till att patienter avbröt studien bestod av till exempel myrkrypningar, trötthet och illamående.  Forskarnas slutsats är att topiramat förebygger migränanfall under den första behandlingsmånaden, en effekt som bestod under resten av den halvårslånga studien.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev