Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Läkemedel plus nedkylning lindrade effekter av stroke

Publicerad: 5 September 2003, 06:00

En måttlig nedkylning till 33 graders kroppstemperatur i kombination med magnesium och Freedox, tirilazad, och som inleddes inom högst tre timmar efter en framkallad stroke hos råttor minskade skadans storlek, jämfört med när läkemedlen gavs utan nedkylning.


Forskare vid Ludwig-Maximilians-Universität, München, Tyskland, har tidigare visat att behandling med magnesium och tirilazad i kombination med mild nedkylning, till 33 grader, erbjuder stor möjlighet att skydda område i hjärnan hos råttor som utsatts för en framkallad ischemi. I nya försök undersökte forskarna hur effekten varierade med tidpunkten när behandlingen inleddes.  48 försöksdjur utsattes för 90 minuters ocklusion av en central artär i hjärnan. Blodflödet i hjärnan mättes med laserdopplerteknik. Kombinationsbehandling med nedkylning inleddes omedelbart, efter en timme, tre timmar eller fem timmar efter det att blodflödet i artären stängts av och ischemin introducerades.  Förekomst av neurologisk skada utvärderades dagligen och infarktstorleken mättes efter sju dagar.  Ju tidigare kombinationsbehandlingen inleddes, desto mindre blev det område i hjärnan som förstördes av ischemin. Jämfört med om råttorna endast fick läkemedel och ingen nedkylning minskade infarktstorleken med 74 procent när behandlingen inleddes omedelbart. När fördröjningen var en timme minskade infarktstorleken med 49 procent och efter tre timmar med 45 procent. Efter fem timmars fördröjning sågs ingen signifikant skillnad.  Om behandlingen inleddes inom högst tre timmar sågs även signifikant mindre neurologiska skador under de två första dagarna. Även här sågs ingen säkerställd skillnad när behandlingen inleddes efter fem timmar.  Forskarna menar att den nya behandlingen är effektiv åtminstone tre timmar efter det att en ischemi i hjärnan startar och att den är jämförbar med en något kraftigare nedkylning, ner till 30 grader. Dock medför en sådan kraftig nedkylning större risker för svåra bieffekter, jämfört med om nedkylningen endast görs till 33 grader.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev