Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

fredag07.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Läkemedel ska skydda cellöar på deras farliga färd genom kroppen

Publicerad: 29 mars 2006, 10:43

Fler insulinproducerande celler kan överleva en transplantation och börja fungera i mottagarens kropp. Det är förhoppningen bland de forskare, som snart startar en ny studie kring öcellstransplantationer.


Den som får nya insulinproducerande betaceller, langerhanska cellöar, måste få immunsuppressiva läkemedel för att förhindra avstötning. Läkemedlen ökar risken att drabbas av en lång rad sjukdomar, bland annat cancer. Hittills har därför endast patienter som redan njurtransplanterats varit aktuella, eftersom de redan får immunsuppression.

Nu vill nordiska transplantationscentra, som samarbetar kring öcellstransplantationer, vidga patientgruppen.

- Man måste väga fördelarna med ingreppet mot nackdelarna med biverkningarna. Vi anser att vi har visat att fördelarna nu överväger, säger Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ger en stabil blodsockernivå  Visserligen har det visat sig att funktionen hos de transplanterade cellöarna avtar efter några år, och många patienter måste då börja ta insulinsprutor igen. Efter fem år har nio av tio patienter börjat med   insulin, men då de har vissa öar kvar krävs endast en liten dos. Och även om patienterna måste ta insulin har de stabila blodsockernivåer, vilket de inte hade före transplantationen, berättar Olle Korsgren.

- Vårt mål är inte i första hand att göra patienterna insulinfria, utan att ge dem en stabil blodsockernivå. En del patienter med kraftigt svängande blodsocker vågar inte köra bil, umgås i sociala sammanhang eller ha ett normalt arbete av rädsla för plötsliga blodsockerfall, säger han.

Mot bakgrund av detta tycker Olle Korsgren att det nu är försvarbart att ge icke transplanterade patienter nya cellöar, trots riskerna med den livslånga immunhämmande behandlingen.

Ansökan om att få genomföra en ny fas 2-studie är under behandling av Läkemedelsverket och förhoppningen är att starta till hösten. Studien omfattar 80 patienter som ska få langerhanska öar. Hälften hör till den hittills behandlade gruppen, njurtransplanterade patienter. Övriga är inte tidigare transplanterade.

Samtliga patienter ska få ett nytt läkemedel, dextransulfat, som ska prövas i en fas 2-studie. Förhoppningen är att detta ska få cellöarna att överleva de första kritiska timmarna i den nya kroppen.

- Hittills har upp till fyra av fem cellöar dött redan inom några timmar efter transplantationen. Vår förhoppning är att fyra av fem nu istället ska överleva, säger Olle Korsgren.

Hoppas att fler kan få hjälp  Vid transplantationerna tas betaceller från en avliden persons bukspottkörtel och sprutas in i venen som leder till mottagarens lever, se illustrationen till höger.

I dag krävs det upp till fyra donatorer för att en enda mottagare ska få tillräckligt med cellöar. Om fler celler överlever krävs färre givare till varje mottagare.

- Då ökar tillgången på cellöar markant. Kanske kan till och med en givare då lämna celler till två mottagare, säger Olle Korsgren.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev