Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelsexperter larmar om brister i journalsystemen

Publicerad: 11 mars 2009, 08:15

Det finns så stora brister i många av dagens datoriserade journalsystem att patienter riskerar att komma till skada. Och det är läkemedelshanteringen som är farlig, enligt en ny enkätundersökning.


Det är Lok, nätverket för ordförandena i landets läkemedelskommitteér, som har låtit de 24 ordförandena besvara en enkät om hur de datoriserade journalsystemen funge­rar när det gäller läkemedel. Enligt resultatet är det bara en av tre ordförande som anser att dagens journalsystem är användarvänliga.

I en dryg tredjedel av landstingen saknas system som varnar ifall förskrivna läkemedel riskerar att interagera på ett farligt sätt. Och även där varningssystemen finns, är deras brister så stora att interaktioner inte upptäcks.

– Det finns ett antal lex Maria-fall där det inte kommit några varningar trots interaktioner. Det har bland annat berott på att informationen om läkemedlen hämtas från två olika databaser och att preparatet stavas på olika sätt i dessa, säger Lars L Gustafsson, professor och ordförande för den centrala läkemedelskommittén i Stockholms läns landsting, Läksak.

Enligt honom är ett stort patientsäkerhetsproblem med de datoriserade journalerna att inte ett enda landsting har en aktuell och helt tillförlitlig läkemedelslista som läkaren kan se på sin dator vid patientmötet.

– Det gör ju att jag som läkare inte kan se om en patient har 8 eller 15 läkemedel och i vilka doser, säger Lars L Gustafsson.

I de landsting som trots allt har en lista, är den inte alltid uppdaterad. Ett exempel på detta är journalsystemet Vas, som sedan länge används i Norrbottens läns landsting och nu införs i Landstinget Halland.

I Vas framgår vilka läkemedel och doser en patient står på. Trots detta kan situationen bli förvirrande för både förskrivare och patient, eftersom uppgifterna i Apotekets system inte alltid stämmer överens med dem som finns i Vas. Förklaringen är att Apotekets lista bygger på uthämtade läkemedel.

– För patientsäkerheten är det viktigt att patienterna får samma information från apotek och sjukvård, säger Lars L Gustafsson.   

Lok har nu skrivit till Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och påtalat de brister som finns i dag. I breven öppnar Lok också för att delta i arbetet med att ta fram en nationell standard kring e-läkemedelstjänster och en säker och användbar läke­medelsmodul.

– Förutom att alla förskrivare måste få tillgång till en aktuell läkemedelslista är det viktigaste att det knyts bra källor till journalsystemet, så att man kan se interaktionsrisker, doseringar, rekommendationer från läkemedelskommittéer och beslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, säger Lars L Gustafsson.    Kritik mot läkemedelsdelen i Cosmic

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev