Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelsföretag får betala för bokgåvor

Publicerad: 21 november 2014, 09:20

Foto: Photos

Tre läkemedelsföretag har skickat bokningsbrev där de lovar att böcker ska ges till kliniker. Men böckerna var otillåtna gåvor, enligt IGM.


Pfizer AB skickade bokningsbrev till fyra landsting angående ett möte där de bland annat skulle ge information om ett läkemedel. I bokningsbrevet stod det också att företaget skulle ge ett exemplar per klinik av en bok. Informationsgranskningsmannen, IGM, har nu beslutat att boken räknas som en lärobok och därför klassas som en gåva. Det är förbjudet för läkemedelsföretag att erbjuda gåvor till hälso- och sjukvården, och därför har Pfizer brutit mot god branschsed enligt IGM som fastställer avgiften 90 000 kronor för förseelsen.

Även Eisai AB och Meda AB har erbjudit böcker i bokningsbrev. Eisai AB utlovade en bok till en kliniks bibliotek i samband med ett möte om ett läkemedel, och Meda erbjöd böcker till läkare som kom till ett möte om aktinisk keratos. IGM har beslutat att även de böckerna räknas som otillåtna gåvor, och Eisai AB blir också skyldiga att betala en avgift. Meda behöver inte betala någon avgift alls eftersom företaget inte är medlem i någon av de organisationer som krävs för att kunna avgift ska kunna utdömas.

Alla tre företagen uppgav till IGM att man upplevt att böckerna uppfyllde undantagskraven för informations- och utbildningsmaterial som inte klassas som otillåtna gåvor. De kraven är att materialet ska kosta under 450 kronor, vara av direkt yrkesmässig relevans för mottagaren och till direkt nytta för patientomhändertagandet. Materialet, om det är i bokform, ska också vara av en enklare karaktär, som exempelvis ett häfte. IGM står dock fast vid beslutet och anser att böckerna inte uppfyller undantagskraven.

Både Eisai AB och Pfizer AB skriver i sina svaromål till IGM att de drog tillbaka erbjudandena. Eisai AB beklagar även missförståndet om de misstolkat reglerna, och understryker att ingen bok delats ut till någon klinik.

ELSA TORELL

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev