Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelskostnader kommer att öka igen

Publicerad: 16 december 2003, 12:45

Landstingens kostnadsökning för läkemedel tar ny fart nästa år. Fram till 2007 kommer kostnaderna att stiga med runt 5 procent per år. Utvecklingen under 2003, då ökningen nästan stannat av, har varit en parentes, enligt en prognos från Socialstyrelsen.


Under januari till november i år har ökningstakten för landstingens kostnader för läkemedel bara varit 2,2 procent, jämfört med fjolåret. Slutnotan beräknas hamna på 19 miljarder kronor, enligt statistik från Apoteket AB. Det innebär att statens bidrag till landstingen för ändamålet, på 18,7 miljarder kronor, inte täcker kostnaderna.  Året har ändå varit ett "trendbrott" för kostnadsökningstakten och under november sjönk landstingens kostnader med 5 procent jämfört med samma månad 2002.  Tidigare stod kostnaderna för blodfettsänkande simvastatin för den största posten inom läkemedelsförmånen, men tack vare det generiska utbytet har kostnaden sjunkit med 30 procent, 190 miljoner kronor, det senaste året, det vill säga november 2002 till november 2003.  I dag är den enskilt mest kostsamma posten för läkemedelsförmånen i stället en förbrukningsvara: teststickor för glukos. Dessa har kostat landstingen 562 miljoner kronor det senaste året.  - Att teststickorna i allt högre grad belastar läkemedelsförmånen är ett tecken på att förbrukningsartiklar inte uppmärksammats på ett lika rationellt sätt som läkemedlen, säger Örjan Ericsson, apotekare och utredare på Socialstyrelsens läkemedelsenhet, som nyligen presenterat rapporten Läkemedelsförsäljningen i Sverige, analys och prognos.  Svårt bedöma långsiktiga effekter  Tillverkarens kostnad för den apparat som mäter glukosvärdet tas nu ut på mätstickorna, som omfattas av förmånen.  Att kostnadsökningstakten inom läkemedelsförmånen bromsats upp under 2003 beror främst på patentutgångar på stora läkemedelsgrupper och generikareformen vars fulla effekt vi ännu inte har sett. De första sex månaderna då generika introduceras beräknas kostnaderna för respektive preparat att halveras.  - Hur de mer långsiktiga effekterna ser ut vet vi ännu för lite om, säger Örjan Ericsson.  Under de närmaste åren kommer patentutgångar på ytterligare läkemedel. År 2005 väntas generika till Triatec (ramipril) mot hjärtsvikt och högt blodtryck. Året därpå kommer utbytespreparat till Zoloft (sertralin) mot depression och Norvasc (amlodipin) mot högt blodtryck. 2007 introduceras generika till migränmedlet Imigran (sumatriptan). Men dessa utbyten kommer inte att få samma effekter som de som setts det senaste året eftersom detta är läkemedel som används i mindre grad.  Landstingens läkemedelskostnader kommer därför inte heller att sjunka - tvärtom.  Tror på kraftig kostnadsökning  Enligt Socialstyrelsens prognos kommer vi att se kostnadsökningar på drygt 5 procent per år fram till 2007.  Introduktioner av nya, dyrare läkemedel är en avgörande förklaring till att kostnaderna stiger. En annan är att läkemedel i allt högre utsträckning förskrivs vid tillstånd som inte är att betrakta som sjukdom, utan sätts in för att behandla olika riskfaktorer, till exempel behandling vid höga blodfetter eller högt blodtryck.  - Nu återgår utvecklingen till den vi sett tidigare år och det kommer att bli kraftigare kostnadsökningar igen. Det får vi utgå ifrån, säger Örjan Ericsson.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev