Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelssamtal kräver resurser

Publicerad: 30 september 2013, 12:47

Ska apoteken erbjuda läkemedelssamtal måste de ha tillräckliga resurser och kunna kontakta patienter kvällstid, enligt en ny rapport.


Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för så kallade strukturerade läkemedelssamtal i Sverige. Sådana samtal ska hållas mellan farmaceuter och patienter på apotek, syfta till en bättre följsamhet och ske i samverkan med förskrivare.

I en första delrapport har myndigheten gått igenom litteraturen på området, hållit samråd samt varit på studiebesök i andra länder där liknande tjänster används.

– Den viktigaste slutsatsen är att det inte finns någon perfekt modell som man bara kan ta rakt av, säger projektledaren Cecilia Bernsten till Dagens Apotek.

I enskilda studier kan man se att patienter som får träffa en farmaceut och prata om sina läkemedel blir bättre på att ta dem som de ska. Däremot är det svårt att dra några generella slutsatser om att läkemedelssamtal på apotek ökar följsamheten.

– Det är olika patientgrupper och olika syften med de här samtalen och därför är det svårt att jämföra dem, säger Cecilia Bernsten.

Ett antal komponenter som bör vara med i ett strukturerat läkemedelssamtal har Läkemedelsverket ändå identifierat. Det handlar till exempel om att öppenvårdsapoteken måste ha tillräckliga resurser vad gäller kompetens och personaltid, ett avskilt utrymme för samtalen samt möjlighet att kontakta patienter på kvällstid.

I rapporten rekommenderas ingen särskild patientgrupp till den försöksverksamhet som så småningom ska inledas. Men enligt Cecilia Bernsten kan patienter med nyutskrivna läkemedel vara lämpliga.

– Vi lutar lite åt det eftersom det är många som slutar med sina läkemedel i förtid, säger hon.

Enligt regeringsuppdraget ska förskrivaren ta initiativ till läkemedelssamtalen. Det skiljer sig från situationen i resten av världen, där det oftast är farmaceuten som föreslår det för patienten. Och resultaten brukar bara återrapporteras till vården om farmaceuten anser att det behövs.

– Det finns saker som inte finns i andra länder men som för oss är en självklarhet, till exempel samarbetet med förskrivarna. Ur ett patientperspektiv är vården hel, vårdcentral och apotek hänger ihop, säger Cecilia Bernsten.

Något regelrätt remissförfarande kan det dock inte bli fråga om i Sverige, konstateras i rapporten. I stället föreslås en enklare modell med överenskommelser mellan vård och apotek.

I de länder där Läkemedelsverket varit på studiebesök får apoteken betalt av staten för de farmaceutiska tjänsterna. Hur läkemedelssamtal på apotek ska finansieras i Sverige kommer dock inte Läkemedelsverket att uttala sig om.

– Det ingår inte i regeringsuppdraget att över huvud taget fundera över det, säger Cecilia Bernsten.

Nu börjar arbetet med att ta fram en svensk modell för läkemedelssamtal. Den ska sedan testas ute på apotek innan slutrapporten är klar i december nästa år.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev