Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelsverket föreslås ta över Giftinformationscentralen

Publicerad: 3 mars 2009, 11:05

Socialdepartementet föreslår att Giftinformationscentralen, som i dag drivs av Apoteket, förs över till Läkemedelsverket.


Giftinformationscentralen, GIC, drivs i dag av Apoteket AB, men ska i samband med omregleringen av apoteksmarknaden föras över till en ny huvudman.

En lång rad möjliga hemvister för GIC har diskuterats. Lars Rejes apoteksmarknadsutredning ansåg att GIC borde drivas i aktiebolagsform som ett dotterbolag till SOS Alarm. SOS Alarm argumenterade dock i sitt remissvar mot förslaget.

Nu föreslår socialdepartementet en annan lösning. I en promemoria som nyligen gick ut på remiss föreslås att ansvaret för GIC övertas av Läkemedelsverket.

Flera av de diskuterade förslagen om huvudmannaskapet berörs i promemorian. Att GIC skulle bli en egen stiftelse framställs som olämpligt, eftersom de ekonomiska förutsättningarna då avgörs av kapitalförvaltning.

Socialdepartementet menar att det vore lämpligast att placera GIC inom en befintlig myndighet. Då skulle GIC få tillgång till administrativt stöd, bra förutsättningar för en långsiktig utveckling av verksamheten och stabila arbetsförhållanden för personalen, enligt promemorian.

I förslaget anses Läkemedelsverket vara den myndighet som sammantaget har störst medicinsk, farmaceutisk och toxikologisk kompetens. Myndighetens verksamhet har också ett större samband med Giftinformationscentralens verksamhet jämfört med andra myndigheter, enligt promemorian. Därför föreslår socialdepartementet att Läkemedelsverket får ansvaret för GIC.

– Vi är ännu inte klara med vårt remissvar så vi vill vänta med att kommentera detta, säger Joakim Brandberg, chefsjurist på Läkemedelsverket.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev