Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelsverket varnar för opålitliga larm vid övervakning

Publicerad: 26 mars 2003, 13:02

Läkemedelsverket varnar på sin hemsida för en övertro på utrustning för patientövervakning. Anledningen är att man noterat en "signifikant" ökning av antalet incidenter. Enligt Läkemedelsverket beror ökningen på att tillverkarna inte tillräckligt tydligt påpekar utrustningarnas begränsningar - och att inköparna inte vet vad de köper.


Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet i Sverige när det gäller medicinteknisk utrustning och har ett fortlöpande samarbete med tillsynsorgan i övriga EU-länder. Under förra året fick man in ett 40-tal rapporterade incidenter för patientövervakningsutrustningar, framför allt på hjärtintensivvårdsavdelningarna.   - Antalet incidenter är "signifikant fler" jämfört med tidigare år och samma tendens finns i flera andra EU-länder, framför allt i Tyskland, Belgien och Holland, säger Lennart Philipson, chef för Läkemedelsverkets enhet för medicinsk teknik.  Incidenterna handlar om uteblivna larm och har i flera fall lett till dödlig utgång, även i Sverige. Ofta handlar det om att de datorstyrda larmen hänger sig - precis som datorer brukar göra - med resultat att skärmbilden fryses och inte längre visar patientens verkliga tillstånd.  - Det finns en samstämmig uppfattning om att problemet är skillnaden mellan användarens förväntning på utrustningen och hur tillverkaren har avsett att den faktiskt ska användas, säger Lennart Philipson.  - I dag kan det med finstilt stå i den tekniska manualen att utrustningen ska kompletteras med personell övervakning. Här måste tillverkarna bli mycket tydligare med att informera om begränsningarna. Å andra sidan måste man som upphandlare ha klart för sig vad man köper. Det kanske kan vara frestande att tro alltför mycket på tekniken i en pressad ekonomisk situation som gör det svårt att upprätthålla en viss personaltäthet.  Läkemedelsverket har fört samtal med de tillverkare som är störst inom området patientövervakning ("vi vill inte specifikt nämna några företag", säger Lennart Philipson). Dessa har nu lovat att förbättra sin information så att begränsningarna tydligt framgår. När det gäller upphandlarnas ansvar menar Lennart Philipson att det är Socialstyrelsens sak att informera dessa om problemet.  Skrivelsen ingår i en informationsskrift, "Information från Läkemedelsverket" 2003,  nummer 2, årgång 14, som kommer att publiceras i slutet av april. Till dess finns den att hämta i pdf-format från Läkemedelsverkets hemsida, se länk i rutan upp till höger.

Benny Andersson

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev