Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelsverket varnar för vanligt preparat till gravida med klamydia

Publicerad: 23 maj 2006, 12:48

Gravida med klamydiainfektion kan behandlas med penicillinet amoxicillin. Det vanligen använda erytromycinet är inte tillräckligt säkert för fostret, slår Läkemedelsverket fast i nya riktlinjer.


- Erytromycin ska framför allt undvikas under första trimestern av graviditeten, säger Viveca Odlind, gynekolog på Läkemedelsverket och en av dem som tillsammans med en expertgrupp arbetat fram de nya behandlingsrekommendationerna för antibiotikabehandling under graviditet som publiceras i dag, onsdagen den 24 maj.

Sådana riktlinjer har varit särskilt efterfrågade bland läkare och vårdpersonal sedan hösten 2005. Det var då som en svensk forskargrupp, utifrån studier av det medicinska födelseregistret, MFR, upptäckte en liten men ändå signifikant ökad risk för hjärtmissbildningar hos foster vars mödrar använt erytromycin under tidig graviditet.

Då erytromycin har varit en av de mest använda typerna av antibiotika under graviditet, framför allt vid klamydiainfektioner, valde Läkemedelsverket att gå vidare med en grundlig genomgång av riskerna med alla typer av antibiotika. Analysen har lagt grunden till de nya behandlingsrekommendationerna. Sammanlagt 26000 barn vars mödrar tagit antibiotika under graviditeten ingår.

Sammantaget tyder inte data från MFR på någon generellt ökad risk för missbildning vid antibiotikaanvändning. 3,7 procent av barnen hade någon typ av missbildningsdiagnos, vilket är detsamma som sett till hela befolkningen.  Ett undantag finns dock - erytromycin. Denna typ av antibiotika fördubblade risken för hjärt-kärlmissbildningar hos foster, från normala 1 fall på 100 födda barn till 2 fall per 100 födda.  - Vi blev själva förvånade över effekten av erytromycin, säger Viveca Odlind.

Hon betonar dock att risken, trots att den ökar, är väldigt liten.  - Läkemedelsverket vill minst av allt utfärda någon generell varningsflagga för antibiotika under graviditet. Det vi vill säga är att man som vid all läkemedelsbehandling av gravida kvinnor bör vara extra noga både med diagnosen inför förskrivning och vid valet av antibiotika.

Viveca Odlind får medhåll av Torsten Sandberg, infektionsläkare vid infektionskliniken på Sahlgrenska sjukhuset/Östra i Göteborg och medlem av Läkemedelsverkets expertgrupp för de nya riktlinjerna. Men han vill gå ett steg längre i försiktighetsåtgärderna.  - Försiktighet med antibiotika gäller även för kvinnor i fertil ålder. Det är viktigt att kolla om de är gravida eller planerar att skaffa barn innan antibiotikabehandling sätts in, säger han.

Som alternativ till erytromycin lanserar Läkemedelsverket penicillinet amoxicillin, vanligen använt vid framför allt urin- och luftvägsinfektioner.  Enligt Torsten Sandberg är amoxicillinet ett bra, men ännu okänt, alternativ.  - I Sverige är vi inte vana att använda penicilliner mot klamydiainfektioner. Det gör att rekommendationen kanske kan kännas förvånande för många. Men flera studier har visat att amoxicillin alldeles uppenbart fungerar, säger han.

I dag har dock amoxicillin ingen godkänd indikation vid klamydiabehandling. Genom att ändå rekommendera detta mot klamydia vid graviditet skapas i praktiken en sådan av Läkemedelsverket.  - Man kan säga att vi har föreslagit en ny indikation för amoxicillin, säger Viveca Odlind.  Andra säkra antibiotika att använda under graviditet är, enligt Läkemedelsverket, övriga penicilliner och cefalosporiner.

I MFR finns uppgifter om 14 045 respektive 1 704 fall där mödrar tagit dessa antibiotika under graviditeten utan att någon ökad missbildningsrisk hittats.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev