Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Läkemedelsverket vill göra hemliga köp

Publicerad: 14 mars 2012, 15:22

Foto: Photos.com

Med ”Läkemedelsverket” som avsändare blir det svårt att beställa misstänkta olagliga läkemedel för analys. Myndigheten vill ha rätt att vara anonym.


I dag får inte Läkemedelsverket göra inköp på internet av exempelvis olagliga läkemedel, utan att vara öppet med vem som beställer produkterna.

– Om vi skulle beställa misstänkta missbrukssubstanser eller narkotiska preparat, så skulle de byta ut dem eller inte skicka dem till oss, säger Per-Åke Sandvold, chef för Läkemedelsverkets enhet för kontroll av narkotika och olagliga läkemedel, till Dagens Apotek.

För att kunna narkotikaklassa en produkt måste Läkemedelsverket först analysera den. Och det blir svårt om produkten inte går att få tag på.

Hittills har myndigheten vänt sig till polisen, som får beställa på nätet utan att uppge rätt avsändare. Men få poliser arbetar med olagliga läkemedel och Per-Åke Sandvold anser att Läkemedelsverket borde få skaffa produkterna på egen hand.

– Tanken är att vi inte ska vara beroende av polisen, vi är ju ändå tillsynsmyndighet, säger han.

Även kosmetika och medicinteknik vill Läkemedelsverket kunna köpa ”under cover”. Det har hänt att de prover som skickats in till myndigheten för analys har sett annorlunda ut än de som köpts i butik.

På regeringens uppdrag ser nu en arbetsgrupp över frågan om det ska bli möjligt för kommuner och myndigheter att provköpa läkemedel, tobak och alkohol anonymt, för att kontrollera att åldersgränserna följs.

I sitt svar på arbetsgruppens frågor efterlyser Läkemedelsverket att den även ”beaktar de behov som Läkemedelsverket har vad gäller anonyma provköp av läkemedel, narkotika, medicintekniska produkter samt kosmetika och hygienprodukter”. Men arbetsgruppen har inte tagit någon hänsyn till Läkemedelsverkets önskemål.

– Det har vi inte gjort, för det ligger utanför vår uppdragsbeskrivning, säger Göran Lundahl, ordförande i arbetsgruppen, till Dagens Apotek.

Uppdraget är att se över möjligheterna att göra provköp av receptfria läkemedel, alkohol och tobak i handeln. Dessutom har arbetsgruppen tittat på om det går att köpa nikotinläkemedel, både på apotek och i handeln, under täckmantel.

Syftet med provköpen skulle i samtliga fall vara att kontrollera att åldersgränserna följs. Men bara möjligheten att låta personer över 18 år göra inköp har undersökts – i annat fall skulle det nämligen röra sig om brottsprovokation.

Bakgrunden till utredningen är att vissa kommuner har använt provköp för att kontrollera om handlare följer åldersgränserna vid försäljning av tobak och alkohol. Men 2009 slog justitieombudsmannen, JO, fast att metoden saknar stöd i lagen och strider mot principen att dold myndighetsutövning inte får förekomma.

Socialdepartementet anser dock att provköp skulle kunna vara ”en värdefull metod för tillsynsarbetet”. Barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) tillsatte därför arbetsgruppen för att utreda frågan. Förslagen ska vara klara i slutet av mars.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev