Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landets sämst betalda AT-läkare vill slopa lägstalönen

Publicerad: 19 december 2008, 10:36

Representanter för AT-läkarna i Stockholm och mellersta Skåne vill ta bort lägstalönerna för att få mer betalt. Men Läkarförbundet ser en trygghet i att ha kvar miniminivån.


– Det finns risker med att ta bort lägsta­lönen. Den är trots allt ett stöd, särskilt nu i lågkonjunkturtider, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening.

I dag är AT-läkarna i Skåne, tillsammans med dem i Uppsala och Norrtälje de enda som får samma ingångslön som lägsta­lönen. I Stockholm ligger ingångslönen för AT-läkare på 24 500 kronor, med undantag för just Norrtälje, som dock enligt fackliga representanter väntas haka på övriga. Dessa nivåer gäller förutsatt att läkarna inte har tidigare erfarenhet eller har disputerat, vilket många läkare på universitetsorterna å andra sidan har. Då ökar månadslönerna oftast med 500 kronor och uppåt.

– Vi har bland de lägsta lönerna, men några av landets bästa AT-läkare som ofta har jobbat ett par år innan de får AT-tjänst. Visst kan vi se en risk med att ta bort lägstalönen men situationen är helt orimlig som den är nu, säger Simon Kyaga, ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf, i Stockholm.

Lönesamtal förekommer på många sjukhus, även om Sylf inte är nöjd med omfattningen. Då får den blivande AT-läkaren oftast träffa en löneförhandlare från personalavdelningen för att diskutera vilka tidigare sjukvårds- eller forskningsmeriter som ska räknas in i lönen. Men Robin Kahn, delad ordförande för Sylf i mellersta Skåne, tycker inte att lönesamtalen är tillräckliga:

– Just nu har vi ett mellanting av tarifflöner och en individuell löneförhandling. När AT-läkarna har sitt lönesamtal förstår inte arbetsgivarna vad de ska förhandla om.

Liksom Sylf Stockholm, vill även Sylf i mellersta Skåne ta bort lägstalönen. Sylf centralt har inte tagit något beslut i frågan.

Också Thomas Flodin vid Stockholms läkarförening ser en klyfta mellan arbets­givarna och AT-läkarna.

– Arbetsgivarna har inte varit intresserade av en reell löneförhandling där AT-läkarna får en partsställning och facket har en möjlighet att ta över förhandlingen, säger han.

Bilden bekräftas av löneförhandlare i Region Skåne, på Universitetssjukhuset i Lund och på Sveriges Kommuner och Landsting, som förhandlar fram de centrala avtalen tillsammans med Läkarförbundet.

– Vi har inte tyckt att det varit mödan värt med en riktig löneförhandling, säger Sven-Olof Jeppsson, löneförhandlare vid Universitetssjukhuset i Lund.

– Då skulle man ta fram kriterier för det och bedöma de nya lönerna under pågående tjänst, eftersom vi inte kan ta hänsyn till personliga egenskaper och liknande under lönesamtalen. Det är trots allt en utbildningstjänst. Jag tycker att vi gör generösa bedömningar redan när vi tar hänsyn till tidigare sjukvårdsmeriter.

Stockholmslöner fick skjuts uppåt

Ingångslönerna är fortfarande låga på flera universitetsorter. Men AT-läkarna i Stockholm har nyligen fått löneförhöjning.

AT-läkare vid de stora Stockholmssjukhusen som varken har jobbat som läkare tidigare eller disputerat får 24 500 kronor per månad i ingångslön. Det är 1 000–1 500 kronor mer än i våras, beroende på vilket sjukhus de jobbar på, visar ny statistik som Dagens Medicin tagit fram.

Samtidigt har AT-läkarna i Stockholms läns landsting fått igenom en gemensam lönetrappa som garanterar högre lön ju mer erfarenhet de har. De nya nivåerna gäller retroaktivt från april och blev klara i en lokal förhandling i juni.

Även Lidköping, Skövde och Bollnäs rapporterar om relativt stora lönehöjningar för AT-läkarna, jämfört med de lönenivåer sjukhusen rapporterade till Dagens Medicin i januari. De som tjänstgör där under 2009 får 1 500-2 000 kronor mer än tidigare.

Så kallade lönetrappor innebär att AT-läkare på många håll får mer betalt ju mer erfarenhet de har. Vanligtvis höjs lönen för varje arbetad 12- eller 18 månaders period eller om läkaren forskat. Men Anders Åkvist, andre vice ordförande i Sylfs nationella styrelse, är kritisk till lönetrapporna.

– Det är naturligtvis viktigt att ta hänsyn till meriter, men dagens fasta lönetrappor är som nya skuggtariffer. Med dem riskerar man att missa betydelsefulla erfarenheter, säger han.

Pia Åkesson

Lägstalönen införd 2004

AT-läkarnas tarifflön avskaffades 2004 och ersattes med en lägstalön och rätt till individuell lönesättning efter krav från facket. Målet för facket var att AT-läkarna genom detta skulle få högre lön.
Minimilönen för AT-läkare är 23 500 kronor.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev