Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landsting kluvna till privat coach

Publicerad: 13 juni 2013, 05:30

Med coacher ska vårdtunga patienter hjälpas rätt, något som sparar pengar. Forskningen ger dock svagt stöd till arbetssättet som flera landsting lagt ut på konsultbolag.


Sjukvården ska, enligt lag, erbjuda en fast vårdkontakt till patienter som behöver detta.

I många landsting och kommuner pågår projekt med äldrelotsar, individanpassad vård, kontaktsjuksköterskor och vårdcoacher som ska hjälpa multisjuka, ofta gamla och sköra, patienter rätt i vårdsystemet. Ett mål är att få ner antalet akutbesök och inläggningar på sjukhus.

Men det vetenskapliga stödet för att en kontaktperson verkligen bidrar till detta är begränsat eller otillräckligt, enligt en ny kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. Den bygger på 26 studier, varav bara en svensk.
– Vi kan inte minska på allt, vi har den sjuklighet vi har och någonstans måste man ta hand om den, säger Gunilla Fahlström, ansvarig för översikten om effekterna av individuell samordnare.
– Äldres vårdbehov är en fråga som engagerar i hela världen och något som man försöker att lösa på likartade sätt överallt.

De svenska resultaten kommer från ett forskningsprojekt i Stockholms läns landsting som visar att äldre som fick en coach hade lägre risk för akut­besök och inläggning på sjukhus, på kort sikt.

Ytterligare två svenska studier om individanpassad vård för äldre pågår, en i Göteborg och en i Lund.
– Det här är ett svårt område att utvärdera, för hur mäter man samverkan? Resultaten av vår studie är tvetydiga. De äldre som haft en fast vårdkontakt har i vissa fall minskat viss typ av vårdkonsumtion. Något som inte per automatik behöver vara bra, säger Jimmie Kristensson, lektor vid Lunds universitet och delaktig i studien Projekt närsjuksköterska som presenteras senare i juni.

Resultaten från Stockholmsstudien, som pågått sedan 2010, har fått flera landsting att nappa på modellen som kallas aktiv hälsosstyrning och som främst marknadsförs av konsultföretaget Health Navigator. Företaget har i dag avtal med landstingen i Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Uppsala, och från i höst även Sörmland.
Utifrån landstingens vårddata gör företaget strukturerade och oftast automatiserade sökningar för att identifiera de patienter som har stora vårdbehov och som anses behöva stöd av en vårdcoach. Health Navigator anställer även vårdcoacher och utvecklar stöd för hur dessa ska arbeta. Företaget står också för forskning, utvärdering och analys av arbetet med aktiv hälsostyrning.

Totalt har företaget ett 50-tal sjuksköterskor anställda som vårdcoacher runt om i landet.
I Stockholms läns landsting stöder coacherna 5 000 patienter per år, vilket frigör runt 45 akuta vårdplatser, motsvarande 90 miljoner kronor, enligt landstingets egna uppgifter.

Även om landstingens och Health Navigators projekt visat resultat som ses som positiva börjar flera landsting att ifrågasätta att ett privat företag agerar forskningspartner.
– Vi kommer rimligen att utveckla någon form av aktiv hälsostyrning i egen regi. Men det Health Navigator har – som vi inte har själva – är det urvalsverktyg som kan fånga upp de patienter som kan vara behjälpta av en coach, säger regionläkare Jarl Torgerson i Västra Götaland.

Niklas Rommel, utvecklingschef i Landstinget i Uppsala län, är inne på samma linje:
– Nu är vi i händerna på ett företag för att få något som vi inom landstinget borde kunna bygga upp själva.
Region Skåne har sneglat på Health Navigators modell men vill inte lägga ut denna forskning och utveckling externt.
– Om vi skulle införa vårdcoacher så skulle det vara i egen regi, inte genom ett företag, men målet är att vården inte ska vara så krånglig att det behövs särskilda coacher, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Relaterat material

”Aktiv hälsostyrning” har blivit lönsam affär

Så fångar de Valbos sjukaste

MIA WÄRNGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev