Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landsting söker pengar till förlängd psykiatri-AT

Publicerad: 28 maj 2008, 07:57

Genom att utöka AT-utbildningen inom psykiatrin hoppas flera landsting att få fler läkare att söka ST-tjänst och därmed säkra återväxten inom specialiteten.


Norrlandslandstingen liksom de tre landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen vill satsa på AT med längre tjänstgöring inom psykiatri. Syftet är att förbättra psykiatriutbildningen, bidra till återväxten inom specialiteten samt att underlätta rekryteringen av ST-läkare.

Landstingen i Östergötland, Kalmar och Jönköping, som utgör det sydöstra sjukvårds­området, har gemensamt ansökt om medel hos socialdepartementets psykiatrikoordinator, P-O Sjöblom, för att inrätta 115 AT-block med särskild psykiatriinriktning. Satsningen ska göras under tre år och beräknas kosta 10 miljoner kronor per år.

Erbjudandet kommer att gå ut till alla som söker AT i landstingen de närmaste tre åren. Enligt Socialstyrelsens bestämmelser ska psykiatriblocket vara minst tre månader. Nu erbjuds AT-läkarna en förlängning med två till tre extra månader då de kommer att utbildas inom både vuxen- och barnpsykiatrin.

– Vi vill väcka intresset för psykiatrin hos AT-läkarna och även erbjuda dem fortsatt ST-utbildning, säger Mats Uddin, HR-samordnare på Landstinget i Östergötland.

För att klara av att erbjuda handledning i ökad omfattning kommer landstingen att satsa på mer och bättre utbildning av handledare.

Även de fyra Norrlandslandstingen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, ansöker om medel från socialdepartementet för att utöka AT-utbildningen i psykiatri.

Tio deltar i pilotprojekt

I Västerbottens läns landsting har ett pilotprojekt inom psykiatrin i Skellefteå under snart två år erbjudit runt 30 AT-läkare utökad psykiatriutbildning. Av dessa har hittills tio tackat ja och därefter har ett par gått vidare till ST-tjänster inom psykiatri.

– Den vanliga AT-tjänstgöringen inom psykiatrin är för kort. Dessutom finns det stora behov inom detta kunskaps­område, säger Carl Gustaf Olofsson, chefläkare inom psykiatrin
i Skellefteå.

Högre lön i slutet av AT:n

Den utökade psykiatri­-AT:n innehåller både vuxen- samt barn- och ungdoms­psykiatrisk utbildning. Efter­som den innebär en förlängning av allmäntjänstgöringen med mellan två och tre månader förlängs tiden tiden fram till legitimation. Därför får AT-läkarna en lön som motsvarar ST-läkarnas under den förlängda psykiatritjänstgöringen.

Den norra sjukvårdsregionen avser att erbjuda alla AT-läkare som är intresserade en förlängd psykiatriutbildning. Kostnaden för satsningen beräknas till runt 12 miljoner kronor per år.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev