Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landsting vill behålla äldre läkare

Publicerad: 7 maj 2008, 08:00

Nästan alla landsting ser äldre läkare som stannar i tjänst som en bra lösning på rekryteringsproblem. Men få satsar särskilt på att hålla dem kvar.


Som Dagens Medicin tidigare berättat, se nr 39/07, har antalet läkare över 65 år som är anställda inom landstingen ökat kraftigt under de senaste åren.

Enligt en enkät som Dagens Medicin skickat till samtliga sjukvårdshuvudmän ser också i princip alla huvudmännen äldre medarbetare som stannar kvar i tjänst som en bra, om än tillfällig, lösning på rekryteringsproblem.

Men bara två landsting, Blekinge och Västerbotten, uppger att de nu har någon särskild satsning för att behålla äldre läkare och sjuk­sköterskor.

I Landstinget Dalarna finns ett projekt som än så länge enbart riktar sig till tandläkare. Om det visar sig vara framgångsrikt är dock tanken att erbjuda liknande lösningar för läkarna, förklarar personaldirektör Jörgen Bond.

- Det innebär att man från 62 års ålder får gå ner i arbetstid med i princip bibehållen lön, mot att man förbinder sig att jobba till 67. Ett abolut krav är att man inte tar på sig sidouppdrag under den tiden.

I Blekinge erbjuder landstinget sedan i början av 2007 ”för­måner vid generationsskifte”.
Den som stannar kvar i tjänst efter 65 års ålder kan gå ner till 75 eller 50 procents tjänstgöringsgrad och samtidigt skjuta upp sitt uttag av tjänstepension.

– För en läkare som stannar till 67 innebär det att man får 2 500-3 000 kronor mer i månaden när man väl går i pension. Under den tid man arbetar kvar får man också 10 procents påslag på lönen, säger Östen Sjösten, personaldirektör i landstinget.

Erbjudandet har varit populärt bland de anställda och från landstingets sida finns flera stora fördelar, anser han.

– Om vi kan täcka vad som annars skulle ha varit en vakans och få ett till två år extra på oss att hitta en lösning så är det värt väldigt mycket. Annars skulle ju tillgängligheten kunna försämras.

En av dem som nappat på erbjudandet om att stanna kvar i tjänst på deltid är Torgil Toft, röntgenläkare vid Blekingesjukhuset i Karlskrona.

När han fyllde 65 år förra sommaren beslutade han sig för att tacka ja till ett tvåårigt förordnande på halvtid.

– Det handlar väl både om att göra lite nytta och att man inte känner sig färdig för pension, säger han.

De ekonomiska förmånerna var inte avgörande för Torgil Tofts beslut att fortsätta arbeta.

– Det var ju en positiv faktor i sammanhanget, men jag hade nog fortsatt i alla fall.

I Västerbottens läns landsting finns sedan några år tillbaka satsningen ”Seniora medarbetare”, som riktar sig till heltidsanställda medarbetare som är 60 år eller äldre. Den innebär att de äldre medarbetarna kan ansöka om att på 25 procent av sin arbetstid få jobba med särskilda uppdrag, som handledning av yngre kollegor.

Sedan förra året finns också ett erbjudande liknande det i Blekinge, som innebär att äldre medarbetare som går ner i tjänstgöringsgrad kan skjuta upp uttaget av tjänstepension.

– De synpunkter vi fått är att det upplevs som tillåtande, att man får minska sin tjänstgöringsgrad utan att behöva känna att man sviker, säger Christina Elmros, personalchef i Västerbottens läns landsting.

Hitttills har 55 anställda valt att jobba med särskilda uppdrag på 25 procent och 45 att jobba kvar med lägre tjänstgöringsgrad.

Den stora vinsten för landstinget när äldre medarbetare stannar kvar i tjänst är kunskapsöverföringen till de yngre kollegorna, anser Christina Elmros.

– Det är ett bra sätt att ta hand om de nya medarbetarna när de äldre kan ägna sig åt handledning och fungera som mentorer eller bollplank.

Torgil Toft ägnar en stor del av sin arbetstid just åt handledning av yngre läkare och uppskattar den uppgiften mycket.

– Det är sådant som man velat göra i alla år, men inte hunnit med riktigt. När de unga läkarna får stöd kan man kanske få dem att våga mer och därigenom vara mer produktiva.

För att få fler att vilja jobba kvar är det viktigt att arbetsgivarna tillmötesgår de äldre medarbetarnas önskemål, menar Torgil Toft.

– Man får lyssna väldigt mycket på vad de vill och kan göra. Jag har till exempel sluppit jourtjänstgöring, annars hade jag inte varit kvar. Man har redan varit jour i så många år, så det är skönt att slippa.

Arbetsmiljön är viktigt för att läkarna över huvud taget ska orka fram till pension, konstaterar han.

– Kanske framför allt inom primärvården hör man ju att många slutar före den normala pensionsåldern för att de är så slutkörda. Det måste man se upp med.

Själv har Torgil Toft inte bestämt sig för hur länge han ska fortsätta.

– Sedan måste man ju se till att cheferna säger till en när det är dags att gå hem. Det är ju inte kul om man blir för gammal och gaggig och gör fel.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev