Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landstingen får betala utlandsvård

Publicerad: 6 april 2012, 04:00

Nästa år blir det lättare att söka vård utomlands. Men landstingen får stå för notan när patienterna flyger iväg.


Alla medborgare inom EU och EES ska kunna söka vård i ett annat europeiskt land och få vården betald av sitt hemland, har EU-parlamentet beslutat. Nu har socialdepartementet tagit fram ett förslag på hur patientrörlighetsdirektivet ska bli svensk lag från oktober 2013.

Förslaget innebär att patienter ska kunna få ett förhandsbesked från Försäkringskassan om att de får ersättning för den behandling de ska få utomlands. I dag får de svar först i efterhand.

– Försäkringskassan ska samråda med landstingen om medicinska faktorer och vårdkostnader. De får tillgång till det samlade Landstingssveriges kompetens när det gäller att bedöma behandlingsmetoder, säger Hasse Knutsson, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Politikerna i sjukvårdsdelegationen inom SKL diskuterar förslaget i maj. SKL:s sjukvårdsdirektör Göran Stiernstedt betonar vikten av att Försäkringskassan lyssnar på landstingens medicinska bedömningar. I förslaget till svensk lag står det att den behandling patienten får utomlands måste vara ”i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet”.

– Det är viktigt att hålla evidensens fana högt. Många länder har en annan uppfattning än vi om vad som är god sjukvård, säger Göran Stiernstedt.

Redan i dag kan patienter söka vård utomlands och få ersättning när de kommer hem. En viktig skillnad i det nya lagförslaget är att patienterna bara ska få ersättning upp till vad behandlingen kostar i hemlandstinget och får stå för eventuell mellanskillnad själva. I dag ersätts även dyrare behandlingar.

En annan nyhet är att landstingen föreslås stå för kostnaden. I dag är det staten som betalar.

– Det finns en fördel med att inte samla kostnaderna hos staten. Ett sådant system kan försämra landstingens drivkraft att förbättra vården och i stället uppmuntra patienter att söka vård utomlands, säger Maria Nilsson, departementssekreterare på socialdepartementet.

Men landstingen ska kompenseras av staten för de ökade kostnader detta innebär. Preliminärt med 160 miljoner kronor per år som landstingen får dela på. Efter tre år ska kostnadsutvecklingen utvärderas.

– Det finns en oro för att kostnaderna kommer att stiga. Därför är det bra att vi får en kontrollstation efter tre år, säger Göran Stiernstedt.

Förslget har lett till spekulationer om att många fler patienter kommer att söka sig utomlands.

– Vi tror att det kan leda till en svag ökning av antalet patienter som åker utomlands men ingen lavinartad ökning, säger Maria Nilsson.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev