Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Tisdag20.10.2020

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Nyheter

Landstingen kritiserar förslag om rikssjukvård

Publicerad: 15 Juni 2004, 12:44

Sveriges landsting accepterar inte att staten genom Socialstyrelsen tar över besluten om var den högspecialiserade rikssjukvården ska lokaliseras. Därmed kan regeringen tvingas köra över landstingen.


I slutet av november presenterade socialdepartementets projekt för den högspecialiserade vården sin slutrapport.  Rapporten föreslår en starkare central styrning av rikssjukvården - sådan högspecialiserad vård som har hela riket som upptagningsområde.  För att få en bättre samordning av den resurs- och kompetenskrävande rikssjukvården föreslår projektet att en särskild Rikssjukvårdsnämnd bildas. I Rikssjukvårdsnämnden ska representanter för varje sjukvårdsregion sitta.  Nämnden ska ge vägledande rekommendationer om till vilka sjukhus i Sverige som rikssjukvården ska lokaliseras. Övriga sjukhus ska med hot om vite förbjudas att driva sådan vård som Socialstyrelsen definierat som rikssjukvård.  Det slutliga beslutet om lokalisering tar dock inte Rikssjukvårdsnämnden utan Socialstyrelsen, enligt projektets förslag.  Motiveringen till detta är att beslut måste kunna fattas vid skarpt läge, det vill säga när sjukvårdsregionerna inte kan enas om ett gemensamt förslag och när patienternas intressen måste värnas.  Inskränkning i självstyret  Landstingsförbundet delar bedömningen att rikssjukvården måste styras starkare och tydligare på nationell nivå.  I sitt remissvar medger förbundet att Rikssjukvårdsnämnden ger landstingen en långtgående samrådsmöjlighet och att det därmed i praktiken innebär att lokaliseringsbeslut kommer att fattas av landstingens representanter.  Men Landstingsförbundet konstaterar att förslaget om att Socialstyrelsen ska ta det slutgiltiga beslutet innebär en "inskränkning i det kommunala självstyret".  Förbundet föreslår därför att Rikssjukvårdsnämnden blir den myndighet som får fatta besluten om var rikssjukvården ska placeras.  Landets landsting och sjukvårdsregioner motsätter sig också i sina remissvar att beslutsfattandet om rikssjukvården tas över av Socialstyrelsen.  Landstinget i Östergötland skriver "att det knappast kan anses vara rimligt att ett statligt ämbetsverk skall kunna överpröva beslut som fattats av politiska företrädare för landets sjukvårdsregioner, särskilt som utredningen tydligt lagt fast att ansvaret för den högspecialiserade sjukvården odelat åvilar landstingen".  Att Rikssjukvårdsnämnden tar över enskilda landstings beslut om var rikssjukvård ska placeras innebär däremot en acceptabel och mindre inskränkning i det kommunala självstyret, menar Landstinget Halland.  Får lovord från andra håll  Socialminister Lars Engqvist (s) sade redan i vintras att projektets förslag kan ligga till grund för regeringens förslag till riksdagen, se Dagens Medicin nr 48/03. I en första kommentar sade även Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson(s) att han såg "pragmatiskt" på förslaget, som han tyckte var "väl avvägt".  De flesta andra remissinstanser - till exempel Socialstyrelsen, SBU, Cancerfonden, Vårdförbundet och en rad patientorganisationer - lovordar projektets förslag. Läkarförbundet föreslår att staten helt tar över finansiering och beställning av all sjukhusvård.  Socialdepartementet inleder nu arbetet med att lägga en proposition.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev