Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

”Landstingen måste ta sitt nationella ansvar”

Publicerad: 22 juli 2015, 13:25

Emma Spak, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf, tror inte på en statlig fördelning av ST-tjänster. Hon hoppas i stället på ett ökat samarbete mellan landstingen och en öppnare diskussion kring kompetensförsörjning mellan stat, landsting och profession framöver.


– Jag tror inte på någon quick fix, där staten planerar och fördelar ut tjänster. En långsiktigt hållbar kompetensförsörjning kräver att rekryteringen av ST-läkare sköts så att våra framtida kollegor vill fullfölja sin specialisering och sedan arbeta kvar stanna inom specialiteten, inte minst inom primärvården.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) öppnade i en tidigare intervju i Dagens Medicin upp för mer statlig styrning av ST-blocken för att få fler läkare till bristspecialiteter. Och utspelet togs väl emot på ett av Läkarförbundets seminarier under Almedalsveckan.

– En nationell planering är ett måste. Inget enskilt landsting klarar av det här på egen hand, sa då Ove Andersson, ordförande i Distriktsläkarföreningen, till Dagens Medicin.

Men Emma Spak varnar för att en allt för hård styrning av ST-tjänster kan medföra fler så kallade gråblock, det vill säga specialisering utan anställning som ST-läkare, samt en ökad risk att fler unga läkare väljer att flytta utomlands för att specialisera sig eller helt byter bransch. Hon tror mer på morot än piska och vill lyfta frågan om kompetensförsörjning mellan landstingen.

– Det är otroligt viktigt att landstingen pratar med varandra och tar ett gemensamt nationellt ansvar, i stället för att enbart titta på de egna behoven, kanske i samråd med staten. Vissa landsting, som har ytterligare utbildningskapacitet inom primärvården, bromsar ändå nyanställningen av ST-läkare eftersom de bedömer att de klarar den egna försörjningen. Detta, trots att det saknas kompetens i andra landsting. ST-tjänsterna bör finnas där kvalitén kan hållas hög, inte användas för att klara underbemannade vårdcentraler och sjukhuskliniker.

Hon efterfrågar aktuell nationell statistik över hur många läkare som just nu genomgår specialisering, för att se vart unga läkare söker sig och inom vilka specialiteter och geografiska område som de största luckorna finns. Hon efterfrågar också om det de facto finns utlysta ST-tjänster som inte kunnat tillsättas.

– Det finns ingen heltäckande statistik i dag. Det är otydligt i många landsting om de tjänster som räknas är ST-tjänster, underläkare kan också ha vikariat under ST-liknande former med utbildningsplan och handledare, så kallade gråblock. Ibland vet knappt underläkaren själv. Endast en liten andel av ST-tjänsterna utlyses och tillsätts genom öppen rekrytering.

På det hela taget ser hon positivt på att ST-läkarfrågan nu tas på allvar:

– Jag hoppas på att det kommer en bra fortsatt diskussion utifrån de här initiativen som nu kommit både från statligt sida och från SKL och där vi också hoppas få bidra till lösningarna som representanter för ST-läkarna.

Relaterat material

Enighet om nationell planering av ST

Ministern har laddat klart

ELIN ROSLYNG

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev