Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landstingen spår ökade it-satsningar

Publicerad: 28 maj 2018, 13:51

Foto: Thinkstock

Efter år av ekonomiskt stiltje ser nu fler landstings it-budgetar nu ut att öka. Och bytet av vårdinformationssystem kommer att påverka utvecklingen.


Den andel av budgeten som landstingen satsar på it har varit mer eller mindre oförändrad i flera års tid och något som återkommande lyfts upp i den så kallade Slit-rapportern, som sedan 2003 ges ut av landstingens it-chefer och it-strateger. 2004 var exempelvis it-kostnaden 2,82 procent medan den för 2016 var 2,84 och för 2017 var 2,88.

Årets Slit-rapport visar dock på att en förändring kan vara att vänta. 13 landsting spår nämligen att it-budgeten kommer att öka 2018, medan sex anger att den blir oförändrad eller rent av minskar.

I rapporten konstateras också att en rad landsting och regioner håller på att upphandla eller redan har tecknat avtal om nya vårdinformationssystem. Något som beräknas omfatta 75 procent av den nuvarande marknaden.

”Detta kommer med stor sannolikhet att påverka de kommande årens utveckling. (Det) innebär också att man inte förändrar de system som ska ersättas i någon större omfattning. Mycket resurser, både personella och ekonomiska, kommer att behövas för att införa dessa nya lösningar”, står det i rapporten.

Samtidigt är införandet av de nya vårdinformationsystemen inte helt oproblematiskt. Även om det bara är fyra system som tillsammans har 85 procent av marknaden finns det, enligt rapporten, en bristande interoperabilitet mellan system. Något som framför allt beror på bristande standardisering av såväl informatik som teknik och hur systemen implementerats.

Andra trender som lyfts fram i rapporten är att antalet smartphones och läsplattor ökat kraftigt i det direkta vårdarbetet de senaste åren. Antalet läsplattor ökade exempelvis med 6 procent under 2017.

Rapporten omfattar 2017 och EU:s dataskyddsförordning, GDPR, som blev svensk lag i fredags nämns inte en gång. Däremot noteras att det fortfarande återstår anpassning av system, regler och rutiner samt viss utbildning av personal för att uppfylla patientdatalagens krav från 2008.

Relaterat material

På it-fronten intet nytt

Oförändrade kostnader för vård-it sen 2004

Landstingens e-hälsoarbete ökar – men satsningarna uteblir

Uteblivna IT-satsningar

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev