lördag4 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landstingen välkomnar hård kritik mot vårdens IT-system

Publicerad: 21 september 2005, 11:09

IT-systemen inom vården måste bli bättre ur sekretesssynpunkt. Det anser Sveriges Kommuner och Landsting, som välkomnar Datainspektionens rapport om bristerna i hanteringen av patientdata.


I en rapport som Datainspektionen presenterade den 9 september riktas skarp kritik mot den bristande säkerheten i landstingens IT-system. Rapporten bygger på en granskning av informationshanteringen i sju landsting som gjorts under 2004-2005 och visar att många landsting har dålig kontroll över vilka som har tillgång till olika patientuppgifter.   Enligt Datainspektionen bör information kring enskilda patienter på ett bättre sätt skyddas av olika spärrar, där den som vill åt uppgifterna måste ange lösenord eller svara på vissa frågor.

Ulla Lönnqvist-Endre, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, ser positivt på Datainspektionens kritik. Många landsting och regioner är medvetna om problemen, anser hon.

- Det är bra att rapporten kommer innan systemen är färdigutbyggda. På så sätt kan den bli en bra vägledning för det fortsatta utvecklingsarbetet med elektroniska journaler och säkerhetsspärrar.

Kräver gemensamma regler  Ur sekretessynpunkt kan de elektroniska systemen till och med vara bättre än de traditionella pappersjournalerna. Med en fungerande elektronisk kontroll går det nämligen att se precis vem som varit inne och läst i en viss journal, vilket inte är möjligt med en pappersjournal.

I dag varierar tillgången till patientdata beroende på var i landet patienten söker vård, eftersom olika landsting har olika tekniska system och regler. Datainspektionen efterlyser därför ett gemensamt regelverk för hur känsliga patientuppgifter ska hanteras.

- Det vore bra om säkerhetsreglerna kring IT-systemen lagstadgades. Själva grunden för sekretessen är ju att ingen obehörig ska kunna ta del av informationen kring en enskild patient. Samtidigt måste de olika systemen kunna kommunicera med varandra om en patient behöver söka vård utanför det egna landstinget, säger Ulla Lönnqvist-Endre.

Camilla Wernersson

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev