Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landstingens ekonomi fortsätter uppåt

Publicerad: 4 juni 2007, 08:47

Under 2007 förväntas landstingen göra ett överskott på 4,3 miljarder kronor. Men redan 2010 kommer ekonomin att ha vänt nedåt igen, enligt en ekonomirapport som Sveriges Kommuner och Landsting presenterar i dag.


Förra året uppgick landstingens resultat till 1,9 miljarder kronor. Under 2007 kommer överskottet att öka till 4,3 miljarder kronor, enligt prognosen från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Kommuner och landsting har nu en kort period av återhämtning. Men vi måste tänka långsiktigt. Vi kan se att ekonomin försvagas inom ett par år och vi behöver därför fortsätta arbetet med prioriteringar och effektiviseringar, säger SKL:s ordförande Anders Knape (m) i ett pressmeddelande.

Den demografiska utvecklingen kommer att ställa ökade krav på sjukvården de närmaste åren. Samtidigt riskerar ny medicinsk teknisk och nya läkemedel att driva upp kostnaderna ytterligare. Om statsbidragen inte ökar räknar SKL med att landstingen kommer att göra ett minusresultat på 2,5 miljarder kronor år 2010.

I rapporten pekar landstingens ekonomidirektörer ut flera utmaningar för ekonomin: pensionsavgångar och rekryteringar, stora IT-investeringar, nya kostsamma cancerbehandlingar, vårdgarantin och satsningar på psykiatrin.

– Vi vill understryka att det är viktigt att regeringen respekterar finansieringsprincipen, det vill säga att staten finansierar nya beslut och krav som rör kommuners och landstings verksamhet, säger Anders Knape.

Ett annat problem som lyfts fram i rapporten är den nya arbetstidslagen. I en enkät som gjordes under våren 2007 uppgav alla landsting att den nya arbetstidslagen kommer att medföra ökade kostnader. Tre av fyra landsting säger att reglerna för dygnsvila och veckovila innebär att de måste öka antalet anställda. En grov uppskattning är en ökning på sammantaget 400 årsarbetare, varav en femtedel läkare.

Utöver kostnaderna för fler anställda finns också en risk för ökat övertidsuttag bland de anställda.

Läs hela rapporten här

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev