måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landstingens produktivitet ska mätas

Publicerad: 23 augusti 2013, 05:30

Foto: Photos.com

Kostnaden per patient är ett viktigt mått på hur sjukvården lyckas. Det tycker SKL som nu ska göra en ny rapport om sjukvårdens produktivitet.


Det var två år sedan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, senast gjorde en så kallad produktivitetsmätning av sjukvården. Men nu är det dags igen. SKL väntar på att alla landsting ska rapportera in sina data för 2012 till patientregistret hos Socialstyrelsen. Sedan startar arbetet med att räkna ut hur produktiva landstingen är.

– Vi räknar mängden av DRG­poäng och ställer det mot landstingens kostnader. Då får vi ett mått på produktivitet och effektivitet. Vi kommer att titta över tid. Åtminstone fem års tid fram till och med 2012, säger Stefan Ackerby, biträdande avdelningschef på avdelningen för ekonomi och styrning på SKL.

Detta gäller specialistvården. Men även primärvården ska utvärderas. Där används en annan metod eftersom primärvården inte registrerar DRG-poäng.

– När det gäller primärvården kommer vi att använda besöksstatistiken och jämföra den med de totala kostnaderna, säger Stefan Ackerby.

Enligt honom är det intresset från landstingen som är orsaken till att produktivitetsmätningarna nu återupptas.

– Det finns ett intresse av att kunna jämföra kostnaderna per patient, säger Stefan Ackerby.

Han betonar samtidigt att det i slutändan måste vara kvalitén i vården som väger tyngst och inte kostnaderna. Därför ska Öppna jämförelser användas för att ta fram ett mått på kvalitén i vården i varje landsting. Detta ska publiceras tillsammans med uppgifterna om kostnad per patient.

– Vi kommer att ta in data från Öppna jämförelser och göra ett index där alla indikatorer vägs samman, berättar Stefan Ackerby

Allt detta ska sedan publiceras i en rapport som kommer ut under hösten. Exakt när rapporten kommer är inte klart eftersom det beror på när SKL får tillgång till alla data för 2012 från patientregistret.

SAMUEL ÅSGÅRD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev