måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Landstinget löser personalbrist genom sänkta utbildningskrav

Publicerad: 4 mars 2013, 12:09

Foto: Photos.com

UPPDATERAD 5 mars kl 11.22 Kompetenskraven på ambulanspersonal i Stockholm har sänkts för att ambulanserna ska kunna bemannas, efter ett beslut i landstinget.


Det är brist på personal inom ambulansverksamheten i Stockholm. Dagens Medicin rapporterade sommaren 2012 om ambulansföretagens svårigheter att bemanna ambulanserna, och svårigheterna verkar fortsätta även sommaren 2013.

Nu kommer landstingets lösning: Ambulansföretagen kan från och med 22 februari ansöka om dispens för att bemanna ambulanserna med personal som inte når upp till utbildningsnivån.

”För att förebygga allvarliga bemanningsproblem till sommaren beslutas att erfarna inom ambulanssjukvården grundutbildade sjuksköterskor med fulla ordinationer kan ersätta specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården från dagens datum till och med 2013-08-31”, står det i ett verkställighetsbeslut från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Med fulla ordinationer menas att sjuksköterskan kan göra de åtgärder som står i de medicinska behandlingsriktlinjer för ambulanssjukvård som godkänts av landstingets medicinska råd, däribland ge vissa läkemedel.

Enligt beslutet kan en medicinskt ansvarig läkare på ambulansföretaget ansöka om dispensen hos landstinget. Ansökan granskas sedan även av ambulanssjukvårdens chefläkare innan ett beslut fattas.

Ambulansföretaget Samariten startade i dag, måndag, två nya bilar i distrikten nordost och mittsyd. De är en del av de tio nya bilar som landstingspolitikerna har bestämt ska ut i Stockholm under året.

Bilarna är i första hand bemannade med specialistutbildade sjuksköterskor och, när det är personalbrist, med sjuksköterskor utan specialistutbildning men som har full ordination.

Jan Hesselberg, regionchef i Stockholm, ser dispensen som en engångsföreteelse som beror på att landstinget vill öka antalet ambulanser.

Han tror att bemanningen kommer att bli enklare att lösa under sommaren, även om det säkert inte blir helt problemfritt.

– Det första syftet med dispensen är att ge våra anställda en bra arbetsmiljö i sommar, det andra syftet är att starta de bilar som landstinget har behov av att få ut, säger Jan Hesselberg.

Vad innebär dispensen för kvaliteten på vården?

– Det innebär ingen sänkning av kvaliteten och det har ingen betydelse patientsäkerhetsmässigt. De sjuksköterskor som jobbar i dag har fulla ordinationer, och det är chefsläkaren som tar beslutet om vilka som jobbar.

Varför finns då kraven på utbildning om det ändå inte spelar någon roll?

– Man vill ha en högre profil. Det är landstinget som kräver det.

Kommer ni att tjäna pengar på att färre är specialistutbildade?

– Det kommer kosta exakt lika mycket eftersom de som får dispens får ersättning för att de får större ansvar.

Janne Kautto, ordförande i riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, anser att dispensen är respektlös mot de sjuksköterskor som vidareutbildat sig.

– Det är ytterst tråkigt att man väljer att bryta upphandlingens direktiv när man av ekonomiska skäl inte kan tillgodose behovet av ambulanssjuksköterskor. Man har upphandlat med alldeles för låga anbud.

Enligt Janne Kautto är det inte brist på ambulanssjuksköterskor i Stockholm. Däremot menar han att 25 personer, däribland han själv, sagt upp sig i ambulanssjukvården i januari och februari i år.

– Den brist som finns är skapad av företagen själva.

Enligt landstingets beslut ska de medicinskt ansvariga läkarna hos ambulansleverantörerna utvärdera om de sänkta kraven har fått några medicinska konsekvenser efter sommaren.

Relaterat material

Skärper kraven på ambulansföretag

Fara för ambulansbrist

HANNAH DAVIDSSON

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev