Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Långt ifrån alla anser att vården är jämlik

Publicerad: 20 februari 2017, 10:26

Uppfattar du att vården ges på lika villkor, det vill säga att behovet av vård avgör, inte något annat?

Foto: Thinkstock

Knappt hälften av de svarande i SKL:s enkät anser att vården inte ges på lika villkor.


Ämnen i artikeln:

SKRRegion HallandLandstinget VästernorrlandLandstinget i Kalmar länRegion Jönköpings länRegion Örebro LänRegion GävleborgLandstinget Dalarna

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, publicerade nyligen Hälso- och sjukvårdsbarometern där över 40 000 svenskar svarat på frågor om hur de ser på den svenska sjukvården.

På frågan: Uppfattar du att vården ges på lika villkor? svarade 26 procent att de inte visste. Av de övriga svarade 53 procent ja och 47 procent nej. Högst andel som ansåg att vården gavs på lika villkor återfanns i Halland, 62 procent, lägst andel i Västernorrland, 44 procent. Andelen som svarat att de inte visste var 27 respektive 26 procent.

På frågan: har du tillgång till den sjukvård du behöver svarade 89 procent av de tillfrågade i Kalmar, Halland och Jönköping att de instämde eller delvis instämde med påståendet. Lägst andel som instämde i påståendet, 79 procent, återfanns i Dalarna.

När det kom till förtroendet för sjukhusen i sitt landsting/sin region svarade 80 procent av medborgara i Örebro att de hade mycket eller ganska stort förtroende. Lägst andel med mycket eller ganska stort förtroende återfanns i Gävleborg med 53 procent.

Undersökningen genomfördes mellan april och november 2016 med en metod där minst 1 000 personer i varje landsting/region fick svara på antingen en webbenkät eller telefonintervju. Totalt 108 810 personer tillfrågades och av dem svarade 41 479 personer, eller 38 procent. Enligt SKL ska sammansättningen av de svarande vara representativ mot hur befolkningen ser ut i övrigt.

Enligt Toivo Sjörén, opinionschef på TNS-sifo är en svarsfrekvens mellan 40 och 50 procent ganska vanlig. Han anser att underlaget ändå kan var rimligt, förutsatt att sammansättningen av de svarande och bortfallet inte skiljer sig för mycket åt.

När det kommer till bortfallet svarar SKL att det i relativt hög grad ska vara representativt mot befolkningens sammansättning. Organisation noterar dock att andelen som inte svarat i undersökningen är något högre bland män, yngre personer samt utrikes födda. Något SKL uppger är vanligt i denna typ av undersökningar.

Jens Krey

Reporter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev