Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Långtidsbehandling med östrogen alltmer ifrågasatt

Publicerad: 10 juni 2003, 09:06

Förskrivande läkare bör noggrant väga riskerna mot nyttan vid långtidsbehandling med hormontillskott. Det konstaterar Läkemedelsverket efter en ny studie som visar ökad risk för demens hos kvinnor som får långtidsbehandling med hormoner.


Den 28 maj rapporterade tidskriften Jama, Journal of American Medical Association (2003;289:2651-62), att risken för demens var fördubblad för kvinnor över 65 år som under cirka fyra år behandlats med östrogen och gestagen, gulkroppshormon. Enligt studiens riskbedömning förväntas 45 av 10000 kvinnor få diagnosen demens efter ett års behandling, jämfört med 22 av 10000 kvinnor som inte behandlas.  Fyndet går på tvärs mot tidigare observationsstudier som talat för att hormonbehandling skulle ge ett visst skydd mot kognitiva försämringar och demens. Även biologiska förhållanden talar för att östrogen har en viktig roll i hjärnans funktion. Östrogenreceptorer förekommer rikligt i de hjärncentra som förknippas med inlärning och minne, hippocampus och amygdala.  Men nu visar alltså en stor randomiserad prospektiv studie, Women's Health Initiative Memory Study - Whims - på motsatsen.  Korttidsbehandling till nytta  Preparat som innehåller hormonersättning för kvinnor under och efter klimakteriet har två godkända indikationer i Sverige: korttidsbehandling under klimakteriet och långtidsbehandling för att förebygga benskörhet och skelettfrakturer.  Professor Ingemar Persson, expert på biverkningsfrågor vid Läkemedelsverket i Uppsala, understryker att den nya studiens resultat inte gäller yngre kvinnor i 50-årsåldern som under högst ett par år tar hormontillskott för att lindra klimakteriebesvär.  - För kvinnor i övergångsåldern finns en solid dokumentation som visar att nyttan med korttidsbehandling klart överväger riskerna. Det finns ingen anledning att ändra de rekommendationer om behandling som finns i dag, säger han.  För långtidsbehandling med syfte att förebygga frakturer är kunskapsläget mer komplicerat.  - Det finns belägg för att hormonbehandling ökar benmassan, men detta är en så kallad surrogatvariabel. Ännu finns inga övertygande bevis för att långtidsbehandling verkligen minskar risken för kliniskt relevanta frakturer hos äldre kvinnor, säger Ingemar Persson.  Benmassan ökar ju längre hormonbehandlingen pågår, men samtidigt ökar även riskerna. Sedan länge är det känt att östrogen ökar risken för bröst- och livmodercancer och förra året publicerades nya resultat som visade ett samband med hjärt-kärlsjukdom.  - Med de nya resultaten blir det ännu viktigare för den förskrivande läkaren att väga den enskilda kvinnans möjlighet att förebygga höftfrakturer mot nackdelarna med behandlingen, säger Ingemar Persson.  Många frågor återstår  Det finns enligt Ingemar Persson en rad obesvarade frågor om hur resultaten från Whims-studien ska tolkas.  * I studien används konjugerat östrogen, vilket är vanligt som hormonersättningsmedel i USA. I Sverige är en annan östrogenvariant vanligare, östradiol. Frågan är om detta har samma effekt på hjärnan.  * Vad betyder dosen? Gäller samma dos för att bevara benmassa som för yngre kvinnor i menopausen?  * Har ett läkemedel i tablettform samma effekt som när hormon ges via plåster eller i andra former.  De resultat som nu presenteras gäller enbart behandling med konjugerat östrogen i kombination med gulkroppshormon, gestagen. I en annan delstudie i Women's Health Initiative-studien undersöks effekten av enbart östrogen, som ges till kvinnor vars livmoder opererats bort. Gulkroppshormon ges när livmodern finns kvar för att motverka endometriecancer.  Resultaten från denna delstudie blir tillgängliga först om något år.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev