Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Nyheter

Lanserar alternativ till nationell cancerplan

Publicerad: 28 februari 2006, 13:06

Förslaget om en nationell cancerplan får konkurrens. Sveriges Kommuner och Landsting arbetar nu med en lösning som innebär att dagens regionala onkologiska centrum ska ta ett nationellt ansvar för att utveckla cancervården.


Kraven på en nationell handlingsplan för cancervården har framförts från ett antal olika håll den senaste tiden. Detta sedan granskningar i bland annat Dagens Medicin, se nr 38/05, visat att cancervården varierar stort över landet. De borgerliga partierna har bestämt sig för att göra införandet av en cancerplan till en profilfråga i valet i höst. Även ledande socialdemokrater som vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson och Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson har varit villiga att diskutera en nationell cancerplan.

Men nu utmanas tankarna på en plan av de regionala onkologiska centrum, ROC, som finns i de sex sjukvårdsregionerna. Dessa centrum har funnits sedan 1970-talet och har haft som främsta uppgift att göra cancervården likvärdig på regional nivå, bland annat genom att hjälpa läkare och sjuksköterskor att ta fram regionala vårdprogram inom cancerområdet. Det är chefen för ROC i Västra sjukvårdsregionen, Nils Conradi, som har väckt idén att använda de befintliga centrumen för att uppnå en mer jämlik cancervård över landet.

- En tanke är att utse nationella arbetsgrupper inom olika områden som har större mandat än i dag. Dessa kan till exempel samordna kvalitetsindikatorer, som i dag varierar mellan regionerna. Om indikatorerna blir gemensamma blir också kvaliteten på uppföljningen bättre, säger Nils Conradi.

Mer effektivt utnyttjande  Modellen skulle innebära att de onkologiska centrumen profileras mot olika områden och får ansvar för att leda arbetet inom sina respektive områden på nationell nivå. På så sätt skulle centrumen kunna utnyttjas mer effektivt än i dag.  Cheferna för onkologcentrumen har sett möjligheterna med nationella uppdrag under arbetet med Socialstyrelsens kommande riktlinjer för cancer, som i ett första skede ska omfatta bröst-, prostata- och kolorektalcancer.

På vilket sätt skulle centrumens nya arbetssätt bidra till att ge en mer jämlik cancervård över landet?

- Om man får nationella riktlinjer och en uppföljning av hur dessa efterlevs så är jag säker på att det kommer att gå i den riktningen, säger Nils Conradi.

Men är inte problemet att cancervården har för små resurser?  - Det är inte omöjligt att cancervården har för lite resurser. Men det är först när vi har vettiga underlag som vi kan få en bättre styrning av resurserna.

Både Nils Conradi och Axel Bergh, utvecklingschef i Västra Götalandsregionen, anser att om ett större ansvar läggs på onkologcentrumen så minskar behovet av en nationell cancerplan.

- Det är oklart vad en nationell plan skulle innehålla. Vi tycker att det här sättet att integrera den nationella och regionala nivån är ett bättre alternativ än en cancerplan, säger Axel Bergh.

Försöker ordna de avtal som krävs  Ellen Hyttsten, direktör vid Sveriges Kommuner och Landsting, är positiv till att de regionala onkologiska centrumen tar ett nationellt ansvar. Hon arbetar nu med att sy ihop de avtal som krävs för att planerna ska kunna bli verklighet.

- Förslaget innebär att man kan använda resurserna mer optimalt. Vi jobbar ju inte för någon nationell cancerplan, och dessutom är det oklart vad som menas med en plan. Men med de vårdprogram som kan bli följden av starkare onkologiska centrum behövs ingen cancerplan, säger Ellen Hyttsten.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News